Staat van beleg

Staat van beleg

Informatie over Palestina

Dag: 8 augustus 2015

Mensenrechtenschendingen Palestina juli 2015

Mensenrechtenschendingen Palestina juli 2015

Update 8 september We zijn inmiddels een ruim een maand verder en Staat van Beleg blijft bezig om de informatie te verbeteren….

Read More

Werkgroep ‘Staat van beleg’

Waarom deze website? “Vrede zij met degene die mijn aandacht deelt voor de roes van het licht, het licht van…

Read More

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.