Staat van Beleg in Amsterdam

Staat van Beleg in Amsterdam

foto_gemeente_blog

Gisteren kreeg Staat van Beleg drie minuten inspreektijd tijdens de openbare vergadering van de Raadscommissie Algemene Zaken van Amsterdam. Burgemeester, raadsleden en publiek hebben zo kennis kunnen nemen van onze motivatie en doelstelling. In combinatie met onze maandelijkse rapportage is dit een goede stap vooruit in de richting van meer bewustwording van de schrijnende situatie die niet alleen in de Palestijnse gebieden heerst, maar ook meer en meer in Israël zelf duidelijk wordt.

De steeds grimmiger wordende provocaties rondom de al-Aqsamoskee, zowel van de kant van kolonisten als van de Israëlische regering, worden door velen gezien als de opmaat naar een nieuwe intifada – een Palestijnse opstand. Ook in Jordanië zijn steeds duidelijker stemmen tegen het Israëlische geweld te horen. Nickolay Mladenov, de speciale coördinator voor het vredesproces van de Verenigde Naties, waarschuwde de Veiligheidsraad eerder deze week al dat de recente gebeurtenissen “in staat zijn geweld te doen oplaaien tot ver buiten de muren van Jeruzalems Oude Stad“. Een poging van de Veiligheidsraad om tot een veroordeling van het Israëlische optreden te komen werd echter door de Verenigde Staten (lees: de Israël-lobby aldaar) tegengehouden, zo meldde The Palestinian Information Center gisteren.

Uit alles wat we in de media zien en horen blijkt dat Staat van Beleg een belangrijke bijdrage levert aan een noodzakelijk bewustwordingsproces. De recente uitzending van Zembla Gevangen in Gaza over de situatie in de Gazastrook illustreert het belang van meer feitenkennis over de situatie.

Hier volgt de tekst die namens Staat van Beleg is voorgelezen in Amsterdam.

***

Goedemiddag, voorzitter en commissieleden, dank dat ik hier vandaag het woord mag voeren. Ik spreek hier namens Staat van Beleg, een werkgroep die mensenrechtenschendingen in Palestina archiveert en onder de aandacht brengt van de Nederlandse reguliere media en politici. Bij de media met als doel een meer evenwichtige verslaggeving over dit onderwerp te weeg te brengen en bij politici om te trachten een rechtvaardig beleid en een erkenning van de Palestijnse staat te bewerkstelligen.

Onze werkgroep is tot stand gekomen precies een jaar na het begin van de aanvallen op Gaza van vorig jaar. Wij zagen dat er na een jaar niets veranderd was, ondanks toezeggingen in oktober 2014 tijdens het topoverleg in Cairo. Sindsdien is maar een klein gedeelte van het toegezegde geld doorgekomen. Er is nog niets concreets aan de opbouw van Gaza gedaan. Er is daar nog steeds sprake van een totale blokkade en het aantal dagelijkse mensenrechtenschendingen in alle delen van bezet Palestina zijn enorm.

Na een 67-jarige ‘Staat van Beleg’ zien we de laatste maanden een situatie ontstaan die meer dan schrijnend onleefbaar is voor de Palestijnse bevolking. Een situatie waarin de Palestijnen beperkt worden in hun (bewegings)vrijheid, woonrechten, scholing, werk, gezondheid en veiligheid. Denk aan de dagelijkse rijen mensen bij checkpoints waarbij intimidatie en geweld niet uitblijven. De restricties op reizen of tot bezet Palestina toegelaten te worden. De annexaties van land en de sloop of inname van huizen. De toenemende zeer gewelddadige aanvallen van kolonisten op Palestijnen, hun huizen, hun bezittingen, hun gewassen en op hun heiligdom de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem.  Voor veel Palestijnen was de hittegolf van deze zomer met een dagelijkse uitval van elektriciteit en het frequent dichtdraaien van de waterkraan moordend! Water dat ook nog eens ondrinkbaar is. Dakloze families met hun kwetsbare bejaarden en kinderen staan straks voor een tweede winter op rij in de kou.

Vanaf 1 juli 2015 publiceren en distribueren wij maandelijkse overzichten van deze dagelijkse hartverscheurende effecten van geweld, mensenrechtenschendingen, discriminatie en onderdrukking door de bezettende overheid in Palestina. Tevens luisteren wij landelijk diverse gemeentevergaderingen met onze aanwezigheid op om bekendheid te geven aan ons initiatief en belangrijke ontbrekende informatie te verschaffen. Wij zijn er stellig van overtuigd dat wanneer u de mensenrechtenschendingen volgt u met ons zal moeten constateren dat genoeg genoeg is!

Ik dank u namens Staat van Beleg voor uw aandacht.

***

Staat van Beleg

 

6 Comments

 1. Mooi, heel mooi! Je zou zeggen dat de gemeente Amsterdam toch wel moeite moet krijgen om de samenwerking met Tel Aviv voort te zetten. Het is nu in ieder duidelijk overgelegd en vastgelegd.

 2. Een heel verfrissend initiatief om politiek en media op deze manier te confronteren met leed dat al veel te lang duurt. We moeten ook niet meer langer wachten met ingrijpen voordat het echt te laat is. In mijn verbeelding zie ik de man op de foto in zijn rode shirt uit die vergadering lopen om nu echt eens een kijkje te nemen wat daar gebeurt. Nu maar hopen dat Staat van Beleg in staat is echt ogen te openen.

 3. https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi3akgozyvzb

  Inzetten van een Internationale veiligheidsmacht.
  MOTIE VAN HET LID KARIMI
  Voorgesteld 3 april 2002
  De Kamer,
  gehoord de beraadslaging,
  van oordeel, dat Israël onmiddellijk VN-resoluties 1397 en 1402 dient uit te
  voeren;
  verzoekt de regering indien Israël binnen 24 uur niet aanvangt met uitvoering
  van deze resoluties, in EU-verband voorbereidingen te treffen om op
  de meest korte termijn het Associatieakkoord op te schorten, en verzoekt
  daarnaast alle militaire samenwerking met Israël stop te zetten;
  verzoekt voorts de regering zich internationaal in te spannen voor de
  ontplooiing van een internationale veiligheidsmacht om de strijdende
  partijen uit elkaar te houden,
  en gaat over tot de orde van de dag.
  Karimi

Laat een antwoord achter aan Jan Schnerr Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.