Overzicht september 2017 | Vermijdbare en verborgen sterfgevallen

Overzicht september 2017 | Vermijdbare en verborgen sterfgevallen

In de maand september 2017 registreerde Staat van Beleg 711 mensenrechtenschendingen en nog 199 rapporten

English text

Iedere maand belichten we een ander aspect met betrekking tot de bezetting van Palestina. Deze maand zouden we graag vermijdbare en verborgen sterfgevallen onder uw aandacht brengen.

De officiële cijfers van Palestijnse sterfgevallen veroorzaakt door de bezetting worden gedocumenteerd zonder vermelding van de vermijdbare en verborgen sterfgevallen. Dit zijn ook de gevallen die zelden worden gedeeld door de reguliere media. Wat we zien in de reguliere media, als er al iets wordt gemeld over Israëlische schendingen, is dat de focus meer ligt op de buitengerechtelijke executies en alleen sinds kort lezen we ook iets meer over de ‘medische slachtoffers’ in de Gazastrook die geen toestemming kregen buiten de kustenclave behandeld te worden.

In dit rapport uit 2006 over globale vermijdbare sterfgevallen kunnen we lezen dat “volgens VN data de vermijdbare sterfgevallen na 1967 in de Bezette Palestijnse Gebieden in totaal 300,000 gevallen betreft en de kindersterfte onder de 5 jaar na 1967 in totaal 183,000 (90% vermijdbaar) is in vergelijking met 2,178 doden door Israëlisch terrorisme na 1967 (Cijfers zijn van het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Om een beeld te krijgen bij deze gevallen maken we gebruik van een artikel van Counterpunch dat in maart 2011 verscheen. Hier vinden we een deel van een lijst die is overgenomen van “Remember These Children” met betrekking tot Palestijnse kinderen, waarvan de meesten 13 jaar of jonger, die over een tijdsperiode van elf jaar gedood werden door Israëlische troepen. Let op de doodsoorzaken om te begrijpen dat veel van deze slachtoffers vermijdbare en verborgen sterfgevallen zijn.

Een tweede indicator om vast te stellen dat deze vermijdbare en verborgen sterfgevallen voorkwamen tijdens de gehele bezettingsperiode van Palestina is door te googelen op de specifieke groepen die we later zullen noemen. U zult zien dat jaar na jaar dezelfde gevallen keer op keer voorvallen.

Het is belangrijk om ons te realiseren dat vermijdbare en verborgen sterfgevallen al bestonden sinds de Nakba in 1948 tot de dag van vandaag en dat deze zich in allerlei vormen openbaren. Lees hier de brief over werkkampen in 1948, geschreven door Salman Abu Sitta:

“Om het gehele plaatje te krijgen van de Israëlische bezettingsmachinerie is het van cruciaal belang om de vermijdbare en verborgen sterfgevallen onder de aandacht te brengen.”

 

Voordat we de specifieke groepen van vermijdbare en verborgen sterfgevallen noemen zouden we graag een belangrijke “sluipmoordenaar” onder de aandacht brengen. We spreken dan over vervuiling en de effecten daarvan op de Palestijnse bevolking. We kunnen niet alle oorzaken noemen maar om een idee te krijgen hebben we wat artikelen geselecteerd.

In dit artikel kunnen we lezen hoe Israël de Westelijke Jordaanoever gebruikt als een vuilstortplaats.

Hier kunt u lezen hoe Israëlische industrieën de Palestijnse stad Tulkarm vervuilen.

En hier kunt u lezen over een van de oorzaken van kanker in de Gazastrook.

Een andere directe oorzaak van diverse chronische ziektes is de kwaliteit van drinkwater. Lees hier over de huidige situatie en wat we in de komende jaren kunnen verwachten.

Als een direct resultaat van de verminderde elektriciteitstoevoer wordt er dagelijks 110 miljoen liter gebrekkig behandeld rioolwater in zee gedumpt in de Gazastrook. Lees hier. Het eerste slachtoffer van een vervuilde zee is de vijfjarige Salem Al-Saiyis die overleed op 29 juli. Lees hier.

In Augustus 2015 publiceerde de UNRWA een artikel over de stijgende kindersterfte in de Gazastrook. “Kindersterfte is een van de beste graadmeters voor de gezondheid van een gemeenschap” stelde Dr. Akihiro Seita, Directeur van het UNRWA gezondheidsprogramma. “Het reflecteert de gezondheid van de moeder en het kind en in de VN Millenniumdoelstellingen is het een van de kernindicatoren”.De elf groepen van vermijdbare en verborgen sterfgevallen

Sinds meer dan twee jaar archiveert Staat van Beleg de voortdurende Israëlische schendingen op de Palestijnse bevolking. In deze periode hebben we ook de vermijdbare en verborgen sterfgevallen opgenomen in ons archief. In deze bijlage treft u de gevallen aan sinds juli 2015. We hebben een verdeling gemaakt door middel van de volgende elf groepen van vermijdbare sterfgevallen:

1. De gevallen van zelfmoord

In een artikel van Al Arabya news van 2009 wordt gemeld dat de zelmoordcijfers het hoogst ooit waren.  Maar terwijl er 9 zelfmoordgevallen in 2009 waren kunnen we in dit artikel van The Times of Israel lezen dat er in 2014 al 32 bevestigde gevallen waren. In dit artikel van Middle East Monitor van maart 2016 kunnen we lezen dat zelfmoordgevallen in de Gazastrook een stijging van 30-40% ziet in de afgelopen maanden in vergelijking met dezelfde periode in 2013-2015. Alleen al in januari en februari 2016 probeerden 80 mensen uit de Gazastrook zich van het leven te beroven. En hier een artikel over twee jonge artiesten uit de Gazastrook die zelfmoord pleegden, een schrijver en een illustrator.

2. Sterfgevallen veroorzaakt door ongelukken op bouwwerkplaatsen

Israël heeft een van de hoogste aantallen van ongelukken op bouwwerkplaatsen. Alleen al in 2015 raakten er 50,000 mensen gewond en kwamen er 54 mensen om het leven tijdens ongelukken op werkplaatsen in Israël. Het merendeel waren bouwvakkers. Lees hier. De meeste bouwvakkers die gewond raakten of om het leven kwamen waren geen joodse Israëliërs – het zijn meestal Arabische inwoners van Israël, Palestijnen uit de Bezette Gebieden of buitenlandse arbeiders. Ze hebben geen stem. Ze worden niet geregistreerd. Het gaat hier niet om plaatselijke incidenten, dit is beleid. Een beleid van het negeren van veiligheidsvoorschriften, het negeren van waarschuwingen en het ontbreken van het nemen van legale stappen. Wanneer deze ongelukken plaatsvinden worden ze niet gerapporteerd en zowel de aannemer als de ontwikkelaar worden niet gestraft. Geen boetes, geen arrestaties, zelfs geen bevel om het werk op te laten heffen. Bron

3. Slachtoffers veroorzaakt door medische verwaarlozing en/of restricties om te reizen

In een rapport dat recentelijk is uitgegeven door de Wereldgezondheidszorg (WHO) wordt gesteld dat Israël ongeveer de helft van de Palestijnen woonachtig in de Gazastrook die medische zorg in Israëlische ziekenhuizen zocht geen toestemming heeft gekregen de kustenclave te verlaten afgelopen mei. In dit artikel van Middle East Monitor kunnen we lezen dat er in de maand augustus 2017 zes vrouwen stierven aan kanker omdat ze niet buiten de Gazastrook konden reizen om medische hulp te krijgen. Ook lezen we dat sinds het begin van het jaar al dertig patiënten stierven in de Gazastrook door restricties waarvan veertien kankerpatiënten.

Maar er zijn meer restricties waar we rekening mee moeten houden. Door de jaren heen, sinds de blokkade op de Gazastrook, heeft de Israëlische overheid de stroomtoevoer naar de Gazastrook verminderd. In deze verklaring van de WHO kunnen we lezen wat de impact van deze tekorten zijn op ziekenhuizen en patiënten in de Gazastrook.

We moeten ook de tekorten aan medicijnen en medische voorzieningen noemen. In 2011 heeft ‘Doctors without Borders’ al gewaarschuwd voor de chronische tekorten aan medicijnen en medische voorzieningen. Lees hier. Het meest recentelijke bericht over medicijntekorten lezen we hier. De woordvoerder van het Palestijnse Ministerie van Gezondheid, Ashraf al-Qidra, zegt dat ziekenhuizen in Gaza’s een tekort van 40% hebben op levensreddende medicijnen.

Maar ook in de Westelijke Jordaanoever zien we veel dodelijke slachtoffers die veroorzaakt worden door restricties. Hier hebben we te maken met de checkpoints waardoor patiënten en ambulances niet mogen passeren om op tijd een ziekenhuis te kunnen bereiken. En denk ook aan de slachtoffers die gered hadden kunnen worden wanneer Israëlische troepen medisch personeel op de plaats van incidenten zouden toelaten.

4. Mysterieuze gevallen en slachtoffers van onbekende daders

Dit zijn de gevallen zonder antwoorden. Dode lichamen die worden gevonden in waterputten of parken, lichamen die verhangen worden aangetroffen onder mysterieuze omstandigheden en Palestijnen die worden doodgeschoten terwijl ze hun auto besturen. Als een standaard procedure zegt een politiewoordvoerder dat men de rapporten zal inkijken of we lezen dat de Palestijnse autoriteiten deze gevallen zullen onderzoeken maar triest genoeg raken deze gevallen in vergetelheid.

5. Tunnelincidenten

Wat we in de reguliere media zien is een stigma ten aanzien van nieuws brengen over slachtoffers van tunnelincidenten in de Gazastrook. Over het algemeen worden de tunnels in verband gebracht met Hamas en daarom worden de slachtoffers niet meegerekend als burgerslachtoffers. Wat we weten is dat de Gazastrook onder een blokkade is en dat deze tunnels van vitaal belang zijn voor de gevangen bevolking van de Gazastrook. Het is vrij simpel, wanneer er geen blokkade zou zijn dan zouden er ook geen tunnels zijn. Dus wij hebben ervoor gekozen om deze gevallen op te nemen onder vermijdbare sterfgevallen.

6. Slachtoffers van medische verwaarlozing en sterfgevallen onder onduidelijke omstandigheden in gevangenissen

Regelmatig zien we slachtoffers van medische verwaarlozing in gevangenissen die onder onduidelijke omstandigheden komen te overlijden. Te vaak worden zieke gevangenen afgevoerd naar het ziekenhuis of behandeld voor hun ziekte wanneer het al te laat is. In rapporten van het Palestijnse Gevangenen Komitee worden deze gevallen genoemd inclusief hun lange geschiedenissen van herhaaldelijke verzoeken voor deugdelijke medische zorg. Meer dan 212 Palestijnse gevangenen zijn sinds 1967 omgekomen in Israëlische gevangenissen. 71 gevangenen stierven door mishandeling terwijl 60 anderen stierven vanwege medische verwaarlozing. 74 gevangenen werden gedood direct nadat ze gearresteerd waren terwijl 7 gevangenen stierven aan hun verwondingen nadat er op hun was geschoten in gevangenschap. Lees hier. 

7. Slachtoffers van luchtaanvallen

Tijdens de topconferentie in Cairo in oktober 2014 was een staakt het vuren tussen Israël en Palestina een van de belangrijkste zaken die werd overeengekomen. Spijtig genoeg heeft Israël sindsdien diverse luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook die geresulteerd hebben in een aantal dodelijke slachtoffers.

8. Slachtoffers door huisbranden/onderkoeling/instorting van huizen

Na de Israëlische aanvallen op de Gazastrook is er nog maar heel weinig gedaan aan de wederopbouw. Veel mensen zijn dakloos of leven in krotten. Door deze vertragingen vallen er slachtoffers. Vanwege de frequente elektriciteitsuitval branden de mensen kaarsen en koken op hout. In combinatie met brandbare bouwmaterialen vatten de huizen snel vlam. We zagen ook gevallen van onderkoeling in de wintermaanden en een slachtoffer vanwege een ingestort dak.

9. Slachtoffers door explosies

Door de jaren heen heeft de blokkade van de Gazastrook de enclave veranderd in een bommenveld. Sinds “Operation Protective Edge” in 2014 is er ongeveer 29 ton aan restanten van explosief materiaal geruimd volgens een verklaring van de UNRWA. Dit heeft geresulteerd in vele ongelukken en sterfgevallen. De mensen die het overleefden zijn in veel gevallen voor het leven invalide gemaakt.

10. Slachtoffers van traangas

Traangas is een gevaarlijker wapen dan we zouden vermoeden. In dit artikel van Huffpost kunnen we lezen dat in 2009 en 2010 twee Palestijnen zijn overleden door traangas dat in Amerika was gefabriceerd. In juli 2014 hadden tientallen Palestijnen waaronder kinderen te maken met verstikkingsverschijnselen die zoals wordt beschreven werden veroorzaakt door een “vreemd giftig gas” dat werd gebruikt door het Israëlische leger tijdens de inval in de noordelijke en zuidelijke Gazastrook.

11. Slachtoffers van kolonistengeweld

Door de jaren heen zagen we vele gevallen van kolonistengeweld. En ja, slachtoffers van kolonistengeweld vallen ook onder de noemer van vermijdbare en verborgen sterfgevallen. Wanneer de straffen van de Israëlische autoriteiten zwaarder zouden zijn met betrekking tot kolonistengeweld dan zouden we niet zoveel incidenten zien. Het is niet alleen dat in de meeste gevallen kolonisten wegkomen met hun geweldplegingen maar de Israëlische politie en het leger doen er niets aan om het geweld te stoppen of de kolonisten te arresteren. Sterker nog, de kolonisten worden beschermd door de Israëlische politie en het leger tijdens hun geweldplegingen, pesterijen en intimidaties. Volgens een rapport van de “UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)” is er een toename van 90% met betrekking tot Israëlisch kolonistengeweld tegen Palestijnen in de eerste helft van 2017.

1 Comment

  1. Verbijsterend, elke keer als denkt een overzicht te hebben van wat hier gebeurt en voorheen gebeurt is kom je wéér iets anders tegen.

    Wil op de hoogte blijven van jullie activiteiten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.