2017 in cijfers

2017 in cijfers

De maand december 2017 registreerde en archiveerde Staat van Beleg maar liefst 904 mensenrechtenschendingen en 163 rapporten/analyses.

– English version –

Deze maand kijken we terug op het jaar 2017. Er is veel gebeurd en goed was het zeker niet. Laten we beginnen bij de 153 Palestijnen die in 2017 het leven lieten.

Dodelijke slachtoffers per maand

Juli en december waaren de meest dodelijke maanden. In beide van deze maanden vonden er veel demonstraties plaats die zoals gebruikelijk tegemoet werden getreden met buitensporig Israëlisch geweld ter onderdrukking. In juli protesteerden Palestijnen tegen de door Israël opgelegde restricties met betrekking tot de geliefde Al-Aqsa moskee en in december protesteerden Palestijnen tegen president Trump’s beslissing om Jerusalem als hoofdstad van Israël te erkennen. Vele demonstranten werden doodgeschoten en duizenden raakten gewond.

Doodsoorzaak slachtoffers 2017

Een doodvonnis

Als we kijken naar alle doodsoorzaken dan is het duidelijk dat de meeste ervan een direct gevolg is van Israëlisch geweld, maar grofweg 24% is het gevolg van een indirecte oorzaak. Zulks is vaak het geval in de belegerde Gazastrook. Als gevolg van de Israëlische restricties die de economie platleggen en de Gazaanse bevolking praktisch opsluit, is het krijgen van een ernstige ziekte zoals kanker veel vaker een doodvonnis dan het onder normale omstandigheden zou zijn. De overgebleven ziekenhuizen in de Gazastrook, welke niet zijn gebombardeerd door Israël, hebben geen adequate middelen voor behandeling, wat patiënten geen andere keuze laat dan naar het buitenland af te reizen. Daar dient het volgende probleem zich aan: er is toestemming van Israël nodig en Israël is meestal niet bereid mee te werken.

Traangas

Met slechts een klein deel uitmakend van de dodelijke slachtoffers is het makkelijk om de twee gevallen over het hoofd te zien waarbij de inhalatie van traangas de doodsoorzaak was. Het eerste geval was die van de 18 maanden oude dreumes Abdurrahman al-Barghouthi. Israëlische soldaten namen zijn huis onder vuur met traangasgranaten en voorkwamen vervolgens dat ambulances hulp konden verlenen aan de aanwezige slachtoffers van traangas inhalatie. Ze lieten ze letterlijk stikken. De vader van de dreumes moest hem te voet naar een veraf gelegen ziekenhuis dragen. Abdurrahman is vervolgens nog tweemaal naar een ander ziekenhuis overgebracht, maar het mocht niet baten. Hij overleed twee maanden later.

Het tweede geval was dat van een zeven jaar oude jongen wiens identiteit niet is vrijgegeven. Hij overleed na het inhaleren van traangas dat door Israëlische soldaten was afgevuurd om een demonstratie in Jeruzalem de kop in te drukken. 

Traangas wordt onder de Geneefse Conventie aangeduid als een middel voor chemische oorlogvoering en dus is het gebruik ervan uitsluitend voor dit doeleinde, maar Israël gebruikt het dagelijks tegen de Palestijnse bevolking, zelfs tegen kinderen die op weg naar school of huis zijn of in de scholen zelf.

Traangas is vooral dodelijk voor jonge kinderen en mensen met aandoeningen aan de luchtwegen zoals astma, maar de langetermijngevolgen van het inhaleren van traangas, vaak herhaaldelijk, zijn nog niet duidelijk. Traangas veroorzaakt chemische brandwonden op de huid en aan de ogen, blindheid, epileptische aanvallen, hartstilstand, miskramen en doodgeboortes, maar die statistieken zullen niet terug te zien zijn in rapportages.

Geen Palestijn veilig

Leeftijd of geslacht biedt geen bescherming. Indien je een Palestijn in Palestina bent loop je risico. De meest schokkende statistiek, zoals te zien is in de grafiek hieronder, is dat 27,3% van alle dodelijke slachtoffers kinderen zijn. De grootste groep is die van jong volwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar en de tweede grootste groep in de leeftijd van 24 tot 29 jaar.

Dodelijke slachtoffers 2017 naar leeftijdDodelijke slachtoffers naar geslacht

De verdachte gevallen

Al deze voorgaande gevallen bestaan uit zaken die de media haalden en geen twijfel lieten betreft de oorzaak van het overlijden. Echter, er zijn nog 53 gevallen die verdacht te noemen zijn. Palestijnen die doodgeschoten werden, omkwamen in een explosie of het slachtoffer waren van een ‘hit-and-run’, om er een paar te noemen. De omstandigheden in dergelijke zaken wijzen vaak op kolonistengeweld, maar omdat er geen duidelijk bewijs is kunnen wij deze gevallen niet opnemen in onze statistieken. De Israëlische autoriteiten onderzoeken deze zaken niet zoals zij doen wanneer er sprake is van Israëlische slachtoffers.

8883 Schendingen van mensenrechten

Laten we eens kijken naar het grotere geheel: 8883 schendingen komt neer op gemiddeld 24,3 schendingen per dag. Nogmaals, dit zijn de gevallen die de media halen. De realiteit is nog negatiever.

Schendingen per maand

Wanneer we ‘raids’ en ‘arrestaties’ registreren, tellen we niet de individuele gevallen. Als bijvoorbeeld in een klein dorp als Nabi Saleh drie Palestijnen van hun bed gelicht en ontvoerd worden spreken we van één schending, ook al zijn het er in feite drie. Waarom? Het antwoord is simpel: er zijn er zó veel dat we ergens een grens moeten trekken.

Schendingen categorie

Schendingen nader uitgelegd

Sommige categorieën van schendingen behoeven wat uitleg om volledig het onrecht ervan te begrijpen.

  • Aanvallen op vissers Gaza

Israël verhindert vissers uit de Gazastrook om buiten de door hen opgelegde visserszone van negen zeemijlen vanaf de kust te vissen. Sinds afgelopen december werd deze zelfs teruggebracht naar een schamele zes zeemijl. (Israël past deze restrictie frequent aan.) Ondanks dat de Gazanen zich houden aan deze illegale restrictie, nemen Israëlische marineschepen de vissersboten en hun bemanning regelmatig onder vuur. Soms resulteert dit in verwondingen en zelfs de dood. Onder de Oslo akkoorden, getekend in 1993, is het de Palestijnen toegestaan om tot twintig zeemijl vanaf de kust te vissen, maar Israël heeft zich nooit iets aangetrokken van dit akkoord.

  • Annexatie, sloop, bouw, onteigening

Onder de Israëlische bezetting moeten Palestijnen een vergunning aanvragen om -in eigen land- een huis te mogen bouwen. Deze vergunningen worden bijna altijd afgewezen, waardoor sommige Palestijnen zich genoodzaakt voelen om dan maar ‘illegaal’ te bouwen. Echter, Israel dwingt deze Palestijnen om hun eigen huizen af te breken of zij slopen de huizen zelf en presenteren de Palestijnse eigenaren een hoge boete. Tegelijkertijd worden illegale nederzettingen uitgebreid en worden nieuwe illegale nederzettingen gebouwd voor joden alleen. In andere gevallen worden Palestijnen hun eigen huizen uitgezet om plaats te maken voor nieuwe kolonisten. Een ander verschijnsel is ‘als straf’ vernietigen. Wanneer een Palestijn wordt verdacht van een misdrijf (ook al is de Palestijn al standrechtelijk geëxecuteerd) wordt de woning van zijn familie gesloopt, wat een vorm van collectief straffen is en een schending van de Geneefse Conventie.

  • Raids, invallen, arrestaties

Men zou de vraag kunnen stellen: “Waarom is een arrestatie van een Palestijn een schending van mensenrechten?” Wanneer Palestijnen ‘gearresteerd’ worden, of liever ontvoerd of gekidnapt, dan is er geen Israëlische politie of soldaat die hen hun rechten zal voorlezen. Vaker dan niet gebruiken Israëlische soldaten (excessief) geweld en eenmaal aangekomen op de plek van detentie, verstoken van enige rechten, wordt de situatie niet beter. (Zie ook ons artikel betreft apartheid in het rechtssysteem.)

Volgens meerdere (mensenrechten-) organisaties zijn er in 2017 maar liefst 6,742 Palestijnen in hechtenis genomen door Israëlische soldaten, waarvan 1,467 kinderen, 156 vrouwen, 14 Palestijnse raadsleden en 25 journalisten. 

  • Gevangenen schendingen

Veel gevangenen worden in administratieve detentie gehouden zonder aanklacht of proces. Deze detentie kan telkens tot zes maanden verlengd worden zonder limiet. Hoorzittingen worden ook herhaaldelijk uitgesteld. Gevangenen worden ondertussen beroofd van hun rechten, zoals familiebezoek, geschikte kleding en medische hulp.

  • Restricties

Dit zijn schendingen van het recht op eigendom, het recht op huisvesting en een adequate levensstandaard, het recht op bewegingsvrijheid, het recht op vrije beschikking over natuurlijke hulpbronnen, het recht op gelijkheid, het recht op zelfbeschikking en nog veel meer. Als deze mensenrechten worden op grote schaal geschonden.

No Comment

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.