Staat van beleg

Staat van beleg

Informatie over Palestina

Dag: 5 februari 2018

Overview January 2018 | Children under occupation

Overview January 2018 | Children under occupation

In this first month of 2018 Staat van Beleg could list 879 human rights violations (and 176 reports/analyses). (see our archive) – Nederlandse…

Read More
Overzicht januari 2018 | Kinderen onder de bezetting

Overzicht januari 2018 | Kinderen onder de bezetting

In deze eerste maand van 2018 registreerde en archiveerde Staat van Beleg maar liefst 879 mensenrechtenschendingen en 176 rapporten/analyses. ( zie ons archief) – English…

Read More

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.