Overzicht januari 2018 | Kinderen onder de bezetting

Overzicht januari 2018 | Kinderen onder de bezetting

In deze eerste maand van 2018 registreerde en archiveerde Staat van Beleg maar liefst 879 mensenrechtenschendingen en 176 rapporten/analyses. ( zie ons archief)

– English version –

Iedere maand belichten we een ander aspect met betrekking tot de bezetting van Palestina. Deze maand schrijven we over de meest kwetsbare slachtoffers van de Israëlische bezetting: kinderen.

Stel, je woont in een bezet land en de bezetter faalt in haar verplichting om jou en je kinderen te beschermen. Nog erger, ze faalt niet alleen om haar bezette ingezetenen te beschermen, ze brengt zelfs hun levens in gevaar. Wanneer de bezetter niet kan garanderen het leven van jou en je kinderen te beschermen en je kunt dat zelf niet of het wordt je niet toegestaan, tot wie moet je je dan wenden?  Je zou dan denken aan internationaal recht: het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind

Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (hierna genoemd “het Verdrag”) is het meest belangrijke en gedetaileerde internationale document aangaande kinderen. Het werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 en ging van kracht op 2 september 1990.

Het Verdrag handelt over kindspecifieke behoeften en rechten. Het verplicht de “landen die het Verdrag bekrachtigd hebben zich te binden aan internationaal recht”.

De landen die het Verdrag bekrachtigd hebben moeten handelen naar de beste belangen van het kind. Alle jurisdicties die het Verdrag implementeren moeten overeenkomstig zijn met voogdijrechten omdat ieder kind basisrechten geniet inclusief het recht om te leven onder eigen naam en identiteit, om opgevoed te worden door zijn ouders binnen een familie of culturele groep en om een relatie met beide ouders te hebben, zelfs wanneer ze gescheiden zijn. Artikel 19 van het Verdrag verklaart dat de staten die partij zijn “alle toepasselijke juridische, administratieve, sociale en educative maatregelen zullen nemen om kinderen te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld”. Momenteel zijn er 196 landen partij van het Verdrag (sommigen met aangegeven voorbehouden of interpretaties). Dit omvat alle leden van de Verenigde Naties (behalve de Verenigde Staten).

Israël en het Verdrag

Het verdrag is getekend door de staat Israël op 3 juli 1990, werd bekrachtigd door de Knesset op 4 augustus 1991 en trad in werking op 2 november 1991. Dit maakt het Verdrag echter geen onderdeel van de Israëlische wet. Bekrachtiging van het Verdrag door de overheid verplicht de staat om de richtlijnen van het Verdrag na te leven inclusief het verenigbaar maken van wetten. Het toepassen van richtlijnen van het Verdrag in de wetgeving is de basis van de gemaakte afspraak van het comité en het is de centrale doelstelling! Omdat het Verdrag geen onderdeel is van de Israëlische wetgeving is het niet mogelijk de meeste van de richtlijnen direct op te leggen in rechtbanken. Zo’n handhaving is alleen mogelijk wanneer de richtlijnen als wet zijn vastgelegd. De Israëlische overheid stelt dat internationale verdragen die betrekking hebben op bezet land niet van toepassing zijn op de Palestijnse bezette gebieden omdat deze niet onder de legitieme soevereiniteit van een staat vielen toen ze veroverd werden gedurende de oorlog in 1967. Dit houdt in dat het Verdrag naar willekeur ingezet wordt.

In “The Law Library of Congress on Children’s Rights on Israel” kunnen we lezen dat  “De fundamentele uitgangspunten zoals verklaard in het Verdrag echter identiek lijken op de fundamentele principes waarop wetten aangaande kinderen die in Israël woonachtig zijn gebaseerd zijn en op onderliggende principes van de Iraëlische wet.”

In 2010 bekritiseerde UNICEF Israël vanwege haar tekortkoming om een door de overheid aangewezen commissie tot stand te brengen aangaande rechten voor kinderen of om een nationaal kinderrechtenstrategie of programma toe te passen om in diverse Israëlische wetten die kinderrechten aankaarten op te nemen. Het rapport bekritiseert Israël om haar standpunt dat het Verdrag niet van toepassing is op de bezette Westelijke Jordaanoever en vanwege het definiëren van Palestijnen “onder de leeftijd van 16” jaar als kinderen in de bezette gebieden terwijl de Israëlische wet “onder de  leeftijd van 18 jaar” definieert als kinderen, conform het Verdrag.

Een door de Britse overheid gesteund rapport uit 2012 heeft de Israëlische veiligheidstroepen ervan beschuldigd regelmatig het Verdrag te hebben geschonden.

We gaan nu kijken naar drie voorbeelden waar het Verdrag zich had moeten laten gelden  maar beschamend genoeg de arena van de wrede Israëlische bezetting en haar juridische apartheidsbeleid niet kon bereiken.

Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen

De hele wereld is momenteel bezig met de zaak van Ahed Tamimi maar laten we niet vergeten dat een van Ahed’s speerpunten van verzet het bevrijden van de circa 350! kindgevangenen is die momenteel in Israëlische gevangenissen vastzitten.

26734129_1765767633434050_2094619361627937225_n
(Grafiekbron: Addameer)

In onze publicatie van oktober 2017  hebben we al gesproken over Israëlische Apartheid binnen het justitieel systeem.

Criminele aansprakelijkheid begint voor Palestijnen en Israëli’s op de leeftijd van 12 jaar, echter, Palestijnen worden reeds op 14-jarige leeftijd als volwassenen berecht. Israëli’s worden vanaf 18 jaar als volwassenen berecht. Er is ook een zaak bekend waarbij de delinquent 13 jaar was ten tijde van het misdrijf, maar maanden later als volwassene werd berecht nadat hij 14 jaar was geworden. De Israëlische wet schrijft voor dat kinderen alleen ondervraagd mogen worden door politieambtenaren die daar speciaal voor getraind zijn, maar dit geldt niet voor Palestijnse kinderen. Zij worden door reguliere politieambtenaren ondervraagd onder intimiderende en ruwe omstandigheden. Israël is het enige land in de wereld dat systematisch kinderen berecht in militaire rechtbanken. Tenminste 700 kinderen worden ieder jaar berecht.

In dit artikel van Jadaliya wordt uitgelegd hoe de detentie van Palestijnse kinderen een impact heeft op hun onderwijs en ontwikkeling. Het verkent de ervaringen van kinderen in gevangenissen en hoe dit invloed heeft op hun verdere kansen in het leven. Het kijkt ook naar hoe kinderen de voortdurende bezetting door Israël ervaren.  Dit wordt uitgelicht in de context van de Israëlische bezetting van Palestina en Israëlische schendingen van internationaal recht.

Palestijnse kinderen en onderwijs

Een aantal factoren zorgen ervoor dat Palestijns onderwijs niet overeen kan komen met internationaal recht. We spreken dan niet over de kwaliteit van Palestijns onderwijs want dat is van een hoog niveau maar we spreken over de rechten voor een kind om onderwijs te genieten in een veilige omgeving waar vrijheid van meningsuiting en vrijheid van gedachten worden gerespecteerd.  Een andere factor is de toegankelijkheid tot scholen en de constante angst voor de sloop van scholen. We spreken over de onmogelijkheid voor veel studenten om in het buitenland te kunnen studeren. We moeten ook de gevallen noemen waarbij schoolkinderen geëxecuteerd werden op weg naar school of terug naar huis in incidenten die worden omschreven als “vermeende steekpogingen”.

Regelmatig zien we invallen van Israëlische troepen in Palestijnse kleuterscholen, basisscholen, middelbare scholen en universiteiten. Tijdens deze invallen wordt gebruik gemaakt van traangas, stungranaten en zelfs van stalen kogels met een rubber coating die de kinderen verwonden en angst aanjagen en zelfs tot dodelijke slachtoffers leidden. Dat deze gevallen vaak voorkomen kunt u zien in onderstaande tabel waar de invallen van december 2017 genoemd worden. Het geeft goed de onmogelijkheid weer voor Palestijnse kinderen om hun onderwijs te volgen in een veilige en rustige omgeving.

Datum van rapporteren

Naam/Locatie school

Verwondingen/schade

Bron

4 december 20172 scholen in al-Khader, ten zuiden van BethlehemHet gebruik van traangas/stungranaten/arrestatiesIMEMC
4 december 2017Al-Khader, Baloa’ area, ten zuiden van BethlehemAchtervolgen en kort vasthouden van schoolkinderenIMEMC
12 december 2017Palestine Technical University, in TulkaremGebruik van stalen kogels met  rubber coating waarbij tenminste 10 studenten werden verwond waarvan sommigen met hoofdwonden en het gebruik van traangas.IMEMC
13 december 2017Burin High School for BoysGebruik van traangasIMEMC
13 december 2017Palestine Technical University – Kadoorie, ten westen van TulkaremGebruik van traangas, geluidsbommen, stalen kogels met een rubber coating/40 gewonden door verstikkingsverschijnselen en schotwonden waarvan sommigen met hoofdwondenIMEMC
19 december 2017Deir Nitham, ten noordwesten van RamallahHet gebruik van traangas in de aanwezigheid van 280 schoolkinderenIMEMC
19 december 2017 Betunia, west of RamallahHet gebruik van traangas en arrestatiesIMEMC
26 december 2017Ezzeddin Al-Qassam School, Ya’badHet gebruik van traangas tijdens examens.IMEMC
28 december 2017Burin (Nablus)Inval van Israëlische kolonisten onder bescherming van Israëlische leger tijdens examens. Scherp vuur, stalen kogels met een rubber coating, traangas en stungranaten. 2 gewonden en materiële schade aan auto’s en ruiten.Ma’an
31 december 2017al-Khader Boys Secondary School, ten zuiden van BethlehemGebruik van geluidsbommen en traangas tijdens examens.WAFA
31 december 2017Deir Natham, ten noordwesten van RamallahIsraëlische soldaten vallen veel scholen binnen in het dorp tijdens examens en gebruiken traangas.IMEMC
Inhoud van tabel: Staat van Beleg archief

Palestijnse kinderen als slachtoffer door ontzeggen van medische hulp

In 2017 kon Staat van Beleg 12 gevallen rapporteren van kinderen onder de 18 jaar die kwamen te overlijden door medische nalatigheid. Kinderen werd de doorgang door checkpoints of grenzen ontzegd om op tijd een ziekenhuis te kunnen bereiken. Het meest recente geval is dat van de vijf dagen oude baby Hadia Mohammad Abu Hilal die op 16 januari overleed op de afdeling intensive care van het ziekenhuis Al-Hilal Emirati in de Gazastrook. De baby overleed door een tekort aan een medicijn dat speciaal gebruik wordt om de ademhaling goed te laten functioneren.

Op 31 december 2017 kwam het negenjarige Palestinijnse meisje Dalal Lawlah uit Awarta in Nablus om het leven nadat Israëlische soldaten haar niet door het checkpoint Huwara lieten om op tijd een ziekenhuis te bereiken.

Voordat baby Hadia overleed op 16 januari had het Ministerie van Gezondheid al de alarmbellen laten rinkelen vanwege de slechte gezondheidszorgsituatie. Op 3 januari rapporteerde het ministerie  dat de schappen bijna leeg waren nadat honderden medicijnen al maanden geleden op waren geraakt. “De Israëlische bezetting legt zware restricties op aan de doorgang van medicijnen, medische apparatuur en medische afvalverwerking.” Op dezelfde dag publiceerde The Guardian een artikel over een waarschuwing van de Wereld Gezondheidsorgansiatie dat ziekenhuizen in de Gazastrook een bijna complete elektriciteitsuitval tegemoet zagen tegen het eind van februari tenzij er hulpgeld komt om de noodgeneratoren te kunnen laten draaien.

Het idee dat medicatie die het leven van baby Hadia hadden kunnen redden vastgehouden werd aan de grenzen van de Gazastrook is onverteerbaar!

Dit waren slechts een paar facetten over hoe de bezetting haar weerslag heeft op de levens van Palestijnse kinderen. We moeten ons realiseren dat in alle aspecten van het leven van Palestijnse kinderen onder bezetting kinderen dubbel slachtoffer zijn. Ze lijden niet alleen onder de dagelijkse restricties en geweld maar bovendien zijn ze nog eens volledig verstoken van een veilige omgeving waar ze kunnen spelen en waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen.

We zouden graag willen eindigen met wat woorden van Ahed Tamimi uit een interview door Abby Martin: “Op elk moment kan ik verwachten dat er een soldaat naar me toekomt die me doodschiet. Dit gevoel beïnvloedt ons permanent”.  Haar woorden zijn niet overdreven. In 2017 kwamen 40* Palestijnse kinderen onder de leeftijd van 18 jaar om het leven vanwege de Israëlische bezetting.

* Bron: Staat van Beleg archief

2 Comments

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.