Overzicht oktober 2019 | De gevaren van nomalisatie

Overzicht oktober 2019 | De gevaren van nomalisatie

In de maand oktober 2019 registreerde Staat van Beleg 864 schendingen en 160 rapporten. (Zie ook ons archief). Deze maand schrijven we over het gevaar van normalisatie.

– English text –

Het is moeilijk om een onderwerp te vinden in de geschiedenis dat zo intensief en onuitputtelijk is gedocumenteerd en tegelijkertijd werd genegeerd door de reguliere media en politici als de wrede bezetting van Palestina. Het lijkt erop dat alle pogingen om een van de grootste onrechtvaardigheden van vandaag de dag te verzwijgen vruchten beginnen af te werpen. Waar de normalisatie van Israëlische misdaden al veel schade aan de Palestijnse zaak heeft toegebracht door de jaren heen en waar internationale wetgeving schaamteloos werd genegeerd worden we nu geconfronteerd met een realiteit waar wetten in werking treden die Israël beschermen tegen kritiek. In de tussentijd wordt de wereld langzaam meegetrokken in de zionistische mentaliteit waar geweld en het gebruik van wapens een essentieel element vormen voor het voortbestaan van de mensheid. In het begin van dit jaar schreven we al iets over normalisatie en we kijken nu naar de laatste ontwikkelingen.

“Wanneer het leven haar al iets geleerd zou hebben dan was het dat herstel en vrede slechts kunnen ontstaan met de erkenning van aangericht kwaad”. 

– Susan Abulhawa, Mornings in Jenin – 

Normalisatiegevaren van de Verenigde Naties/Europese Unie

Vasthouden aan een tweestatenoplossing 

Het vasthouden aan een tweestatenoplossing is een aanpak waarbij de illusie wordt gewekt dat het op een gegeven moment gaat plaatsvinden en dit zal ruimte geven aan het in stand houden van de Israëlische bezetting van Palestina.

Een belangrijk teken van onwil om realistische oplossingen te vinden is de volharding van de Verenigde Naties ten opzichte van een tweestatenoplossing. De tunnelvisie van functionarissen van de Verenigde Naties die streven naar een tweestatenoplossing ten koste van fundamentele mensenrechtenprincipes is ronduit gevaarlijk. Begin oktober verklaarde Rosemary DiCarlo, een VN afgevaardigde van een “peace building” team, dat ze goede besprekingen had met Israëlische gesprekspartners inclusief het leger en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder dit jaar concludeerde een onafhankelijke onderzoekscommissie van de VN dat Israëlische troepen mogelijk oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de mensheid hadden begaan door de toepassing van dodelijk militair geweld tegen ongewapende betogers in de Gazastrook. Door in gesprek te gaan met militaire functionarissen en het ministerie dat betrokken is bij het beschermen van Israel voor aansprakelijkheid, en hen te behandelen als partners voor vrede, ondermijnt DiCarlo rechtstreeks de onderzoeks- en aanbevelingscommisie van de VN.

Al in april 2016 waarschuwde de VN dat een tweestatenoplossing in gevaar was. In Oktober van dit jaar verklaarde Nicolay Mlandenov, de speciale vertegenwoordiger van de VN voor het Midden-Oosten vredesproces dat wijdverbreide verslechterende concrete feiten in het Israëlisch-Palestijnse conflict, “ons zelfs verder verwijderen” om een haalbare tweestatenoplossing te bewerkstelligen. Ondanks deze concrete feiten en de uitgesproken zorgen van de VN kunnen we niets lezen in de observaties van Mlandenov dat een tweestatenoplossing dood is. Ook houdt de Europese Unie nog steeds vast aan een tweestatenoplossing. De speciale gezant van de EU voor het Midden-Oosten vredesproces, Susanna Terstal, verklaarde recentelijk dat het ultieme doel altijd een Palestijnse staat, in het kader van een tweestatenoplossing, zou zijn.

Dezelfde Mladenov plaatste een foto op Twitter waarop hij afgebeeld staat met Rosemary DiCarlo tezamen met een groep UNRWA studenten : “Ik hoop dat deze jonge meisjes opgroeien om te mogen deelnemen aan democratische verkiezingen waarbij Palestijnen en Israëliërs zij aan zij leven in vrede en veiligheid”. In een tijd waarin de UNRWA in een hevige crisis verkeert vanwege kortingen van steun en tevens door aantijgingen van vergrijpen door haar medewerkers is het exploiteren van Palestijnse kinderen om de achterhaalde tweestatencompromis te handhaven het laatste wat de VN zou moeten doen. Het is vermeldenswaardig dat het kantoor van VN Secretaris Generaal Antonio Guterres begonnen is met het onderzoeken van alternatieven voor de UNRWA.

“De redenen dat de tweestatenoplossing dood is zijn duidelijk voor een ieder die er aandacht aan geeft. Er leven 650,000 Israëlische kolonisten in een gebied dat onderdeel zou zijn van een Palestijnse staat, inclusief Oost-Jeruzalem, en Israël heeft geen behoefte/intentie/bereidheid om dat land op te geven. Deze kolonisten zijn zwaar bewapend en kunnen stemmen in Israëlische verkiezingen terwijl hun Palestijnse buren dat niet kunnen”.

– Philip Weiss, oktober 2019 –

Een Amerikaanse Midden-Oosten delegatie straft Palestina vanwege hun bezetting

Jason Greenblatt, gezant voor het Midden-Oosten, ging zelfs aan normalisatie voorbij en tilde het geheel naar een ‘hoger niveau’ door een oproep te doen aan donorlanden om hun donaties aan Palestina te stoppen omdat er geen vooruitgang zou zijn geboekt voor een vreedzame oplossing tussen Palestina en de bezettingsstaat. Hij gaf de Palestijnen ook de schuld van de onmenselijke omstandigheden in de Gazastrook die veroorzaakt is door de Israëlische blokkade. Het is dezelfde Greenblatt die recentelijk zei dat de term  “nederzettingen” vervangen zou moeten worden met “wijken en steden“.

Wanneer we kijken naar de bovengenoemde donaties dan moeten we in aanmerking nemen dat sinds haar oprichting de Palestijnse Autoriteit (PA) ernstig beperkt is. Israël heeft niet alleen gefaald in bestuurlijke bevoegdheden en middelen die nodig zijn voor bestuur over te dragen, ze heeft doelgericht de last van bestuur overgedragen aan de PA. Miljarden dollars internationale steun voor ontwikkeling, infrastructuur, humanitaire hulp en financiële steun werden toegejuichd als een succesvol streven naar institutionele opbouw. In plaats daarvan bracht het schrijnende sociaal-economische condities en werd de PA in een NGO-achtige instantie getransformeerd. Het werd een goed geoliede administratieve machine om de uitvoering van micro-projecten te faciliteren, gefinancierd door donorsteun. En zelfs deze kleine projecten staan onder controle van Israël, op een manier zodat er geen grote ruchtbaarheid aan gegeven wordt.

Vertraging VN om het Israëlische leger op een zwarte lijst te plaatsen voor schendingen tegen kinderen

Een van de meest duidelijke indicaties van normalisatie van de Israëlische bezetting is de mate waarin de wereld bereid is geweld te vergoelijken of te negeren. Een goed voorbeeld is de vertraging van de VN om te kijken naar de mogelijkheden om het Israëlische leger op een zwarte lijst te plaatsen voor haar ernstige schendingen tegen Palestijnse kinderen.

Vertraging van aanlevering database door Verenigde Naties

Dan hebben we ook nog de vertraging tot op de dag van vandaag van de Verenigde Naties voor het aanleveren van een database. De VN zou een database aanleveren aan de mensenrechtenraad waarin alle bedrijven zijn opgenomen die betrokken zijn bij vermelde activiteiten verbonden met illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden, overeenkomstig resolutie 31/36 (2016) van de mensenrechtenraad.

Een onbewoonbare Gazastrook, gecreëerd door Israël en een medeplichtige internationale gemeenschap

Een goed voorbeeld van normalisatie in haar zuiverste vorm zijn de dringende waarschuwingen aangaande de omstandigheden in de Gazastrook die werden uitgedragen sinds 2015. Een rapport van de “United Nations Conference on Trade and Development” (UNCTAD) stelde dat de Gazastrook in 2020 “onbewoonbaar” zou zijn wanneer de trends uit die periode zouden voortduren. Geen van deze trends zijn een halt toegeroepen of teruggedraaid. Dit houdt in dat de Gazastrook in een volledige humanitaire catastrofe zal afglijden die geheel  gecreëerd is door Israël en indirect wordt gesteund door het stilzwijgen en de passiviteit van westerse landen. Zoals Ramona Wadi (Middle East Monitor) opmerkt: “VN functionarissen hebben er geen moeite mee om “humanitaire winst te benadrukken”. Achter deze schijn ligt echter de omvang van het probleem. De koloniale aanwezigheid van Israël in Palestina is de reden waarom Palestijnen begunstigden zijn geworden van humanitaire hulp. Wanneer de VN het nog steeds heeft over winst in plaats van verwezenlijkingen dan is het duidelijk dat er een politieke concensus bestaat om ervoor te zorgen dat Palestijnen worden beperkt in het overwinnen van de ontberingen die hen worden opgelegd”.

Nutteloze veroordelingen van de Europese Unie 

Door de jaren heen zijn we getuige geweest van een eindeloze reeks aan veroordelingen van de Europese Unie aangaande het Israëlische beleid en met name het nederzettingenbeleid. Wat we echter misten waren sancties die nooit zijn toegepast. Om de woorden van Ramona Wadi (Middle East Monitor) aan te halen: “Het monitoren van Israëlische onrechtmatigheden zonder Israël ter verantwoording te roepen is de veiligste manier om Palestijnen het zwijgen op te leggen aangaande de verwoesting van hun land.”

De laatste resolutie van UNESCO

Recentelijk heeft UNESCO haar eerdere 16 resoluties aangaande Jeruzalem weer nieuw leven ingeblazen met een 17e resolutie. Alle resoluties veroordelen Israël als een bezettende macht voor haar onverschilligheid aangaande internationale wetgeving vanwege haar volharding in het uitvoeren van opgravingen, het graven van tunnels en andere illegale praktijken in Oost-Jeruzalem.

Isaa Jaabis, the face of normalization, medically neglected in an Israeli prison, Picture soure: Middle East Monitor
Isaa Jaabis, het gezicht van normalisatie, medisch verwaarloosd in een Israëlische gevangenis, Fotobron: Middle East Monitor

De Israëlische bezetting als verdienmodel

De voortdurende Israëlische bezetting is een goed zakelijk perspectief voor bedrijven. De betrokkenheid van Israëlische en internationale bedrijven in de bezetting is wijdverbreid en bestaat uit meerdere lagen. We zullen in een toekomstige tekst meer gedetailleerd schrijven over dit onderwerp maar we willen het hier kort benoemen omdat het direct met normalisatie te maken heeft. We noemen hier wat bedrijven die betrokken zijn:

Nederzettingenindustrie

Hier zijn bedrijven betrokken in de aanleg van Israëlische infrastructuur en de bouw van huizen in de illegale nederzettingen, maar ook bedrijven die handel mogelijk maken met de illegale nederzettingen, het produceren van nederzettingengoederen, nederzettingen voorzien in bankdiensten, transport, beveiliging, catering en andere diensten die nodig zijn om de illegale nederzettingenonderneming te onderhouden en draaiende te houden.

Sloop

Bedrijven die betrokken zijn bij sloop zijn niet alleen betrokken bij de vernietiging van privébezit maar kunnen mogelijk ook gekoppeld worden aan de uitzettingen onder dwang van de Palestijnse bevolking.

Verplaatsing en controle

Private militaire en beveiligingsbedrijven bewaken illegale nederzettingen en bouwplaatsen in de bezette gebieden. Zulke bedrijven zijn ook verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de veiligheid en onderhoud van checkpoints in de Westelijke Jordaanoever en tussen Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Alle bedrijven die betrokken zijn bij de planning, bouw, de werking en onderhoud van het complexe meganisme van fysieke scheiding en de beperking van bewegingsvrijheid als gevolg van de muur vallen ook onder deze categorie.

Exploitatie van natuurlijke bronnen

De Israëlische steengroeven in de Westelijke Jordaanoever (een aantal van hen opereren als filialen van internationale bedrijven) hebben een jaarlijks rendement van bijna 1 miljard ILS (circa $250 miljoen). Van dat totaalbedrag gaat 2,5 procent als royalty naar naar het Israëlische burgerlijk bestuur en de resterende 97,5 procent gaat direct naar de Israëlische economie.

Israël geeft ook toestemming aan de illegale exploitatie van mineralen uit de Dode Zee door het Israëlische bedrijf Ahava – Dead Sea Laboratories Ltd., die gevestigd is in de illegale nederzetting Mitzpe Shalem in de bezette Westelijke Jordaanoever. Tezamen bezitten de nederzettingen Mitzpe Shalem en Kalia 44,5 procent van Ahava’s aandelen en zodoende profiteren zowel de Israëlische economie als de illegale nederzettingen direct van de exploitatie van Palestijnse natuurlijke bronnen.

De tegenreactie op normalisatie

Wanneer we een intensifering van onacceptabel beleid waarnemen kunnen we een tegenreactie verwachten. Verzet, zowel binnen als buiten bezet Palestina, zal toenemen. Schendingen zullen als nooit te voren zorgvuldig worden gedocumenteerd. Mensenrechtenactivisten zullen uiterst gemotiveerd zijn om de urgentie van een rechtvaardige oplossing te benadrukken. Ze zullen de wereld eraan herinneren dat het niet normaal is dat kinderen worden gedetineerd, dat gevangenen worden gemarteld, medisch worden verwaarloosd en vast worden gehouden zonder proces. Dat het niet normaal is om een gehele bevolking in alle facetten van het dagelijkse leven te belemmeren inclusief hun pogingen een toekomst op te bouwen met redelijke kansen op een fatsoenlijk bestaan. Dat het niet normaal is om vreedzame betogers te doden en te verwonden. Dat het niet normaal is om huizen te slopen, om het land van mensen te stelen, om gehele gemeenschappen in de Westelijke Jordaanoever te verdrijven en om illegale nederzettingen te bouwen. Dat het niet normaal is dat oorlogscriminelen wegkomen met het doden van burgers. Enzovoort, enzovoort.

Drawing by Carlos Latuff in solidarity with the demonstration in front of the International Court on 29 November 2019
Tekening door Carlos Latuff in solidariteit met een protestactie voor het Internationaal Strafhof in Den Haag op 29 november 2019

No Comment

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.