Overzicht januari 2020 | Ogen op Issawya

Overzicht januari 2020 | Ogen op Issawya

In de maand januari 2020 registreerde Staat van Beleg 925 schendingen en 161 rapporten. (Zie ook ons archief). Deze maand schrijven we over het Israëlische militaire beleg van Issawiya in Oost-Jeruzalem.

– English text –

Palestijnen woonachtig in de bezette gebieden worden onderworpen aan dagelijks geweld en restricties. In elk deel van de bezette gebieden is de aanwezigheid van de bezetter waar te nemen. Er zijn echter plaatsen die onder een nog striktere controle zijn. Dit zijn de plaatsen waar Israël haast wil maken met het verdrijvingsproces, voornamelijk voor de uitbreiding van nederzettingen en de planning van infrastructuur.

Een goed voorbeeld is Hebron waar kolonisten vrij kunnen rondlopen om de levens van Palestijnse inwoners onleefbaar te maken in hun poging om de Palestijnse huizen in het oude centrum van de stad over te nemen. Een ander voorbeeld zijn de bedoeïenengemeenschappen in de Jordaanvallei die constant bedreigd worden door sloop.

Het is opvallend hoe Israël verschillende technieken hanteert om Palestijnen van hun land en uit hun huizen te verdrijven. In Hebron zien we de samenwerking met kolonisten en in de Jordaanvallei de herhaaldelijke sloopacties en aanvallen op Palestijnse bezittingen. Wat we zien in Issawiya is een aanpak die de levens van Palestijnse inwoners iedere minuut van hun leven beïnvloedt, dag in dag uit. Sinds de aanvang van de operatie in mei 2019 heeft Issawiya te maken met dagelijkse en nachtelijke invallen van politie, huiszoekingen, arrestaties en wegblokkades.

Wanneer we ons afvragen met welke bedoeling Israël Issawiya onder een strikt militair beleg houdt kunnen we het beste antwoord vinden bij Israëlische politie die vastgelegd waren op film. Israëlische politie klaagde dat er geen aanleiding was voor een voortdurende operatie in de wijk anders dan opzettelijk de inwoners te provoceren. Laten we nu antwoorden vinden waarom Israël opzettelijk de inwoners provoceert.

Locatie

Issawiya is een opgesplitst Palestijns dorp waarvan een deel in Oost-Jeruzalem ligt, drie kilometer verwijderd en ten noordoosten van het centrum van Jeruzalem. De dominerende “harmulas”, (clans) van het dorp – Darwish, Abu Hummous, en Aliyyan – kunnen hun geschiedenis terugvoeren tot de 16e eeuw. Voor 1948 was het dorp verspreid over 10,000 dunam*, van het hedendaagse ziekenhuis Hadassah tot de “Red Khan” op de Jerichoweg. Vandaag de dag grenst Issawiya aan Jeruzalem, gelegen tussen “Mt. Scopus”, “French Hill”, diverse joodse nederzettingen, de ringweg en twee Israëlische militaire buitenposten. Het is een levendig voorbeeld van Israël’s discriminerende beleid ten opzichte van Palestijnen in Oost-Jeruzalem.

* In Israël, Syrië, Jordanië, Libanon, Palestina en Turkije is de dunam   1,000 vierkante meter. Voor het einde van het Ottomaanse Rijk en gedurende de eerste jaren van het Britse Mandaat in Palestina was de dunam 919,3 vierkante meter maar in 1928 werd de 1,000 vierkante meter geadopteerd als maatstaf en deze is nog steeds in gebruik.

Landinname en sloop van huizen

Direct na de oorlog in 1967, splitste Israël het dorp door illegaal 3,000 dunam te annexeren voor de gemeente Jeruzalem en wees de andere 7,000 dunam buiten de stad als onderdeel van de bezette Westelijke Jordaanoever aan.

In 1968 confisceerde de Israëlische overheid vierhonderd van de 3,000 dunam land van Issawiya in Oost-Jeruzalem om de nederzetting Givat Shapira (French Hill) te bouwen. Deze nederzetting koppelde de Hebrew Universiteit en het ziekenhuis Hadassah, gelegen op Mt. Scopus, aan de rest van West-Jeruzalem. Daarnaast wees de overheid de resterende 2,000 dunam aan als “groene gebieden” die niet bestemd zijn voor legaal bouwen. 12,500 Palestijnen die in Issawiya wonen kunnen legaal slechts 600 dunam van hun eigen land bewonen.

Met de 7,000 dunam ging het niet beter. Vandaag de dag valt dit land onder gebied C en dat betekent dat het onder volledige controle valt van het Israëlische leger. De inwoners zijn fysiek gescheiden van Issawiya’s resterende 3,000 dunam door de ringweg die aangelegd is om Israëlische nederzettingen in Oost-Jeruzalem met elkaar en met West-Jeruzalem te verbinden.

Door de jaren heen nam Israël meer land in van Issawiya. In september 2004 werd 50 dunum land geconfisceerd dat als overheidsbezit werd uitgeroepen. In 2008 werd een deel van de 7,000 dunam illegaal ingenomen door de gemeente voor de bouw van het E-1 nederzettingenblok. Dit project is bedoeld om het geannexeerde Oost-Jeruzalem te verbinden met de meganederzetting Ma’aleh Adumin waarmee de creatie van een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk wordt gemaakt. In Mei 2014 keurde het Plannings en Bouwcomité van het district Jeruzalem een nieuw masterplan goed voor de bouw van een ‘nationaal park’ op het land van de twee Palestijnse dorpen Issawiya and At-Tur waarmee ongeveer 700 dunam van de twee dorpen worden geconfisceerd.

Israëlische landinname en sloop van huizen gaan hand in hand. Alleen al in 2019 sloopte Israël 265 gebouwen in Oost-Jeruzalem, waaronder 169 woningen. Bovendien werden 96 niet-residentiële gebouwen gesloopt in Oost-Jeruzalem in het afgelopen jaar, dertien van de gebouwen door de eigenaren zelf en de rest door de gemeente.  In April 2019 deed Israël een inval in Issawiya en overhandigde slooporders voor 13 woningen aan inwoners van Issawiya onder het voorwendsel dat ze gebouwd waren zonder de benodigde bouwvergunningen. Sommige van deze huizen waren al meer dan 15 jaar geleden gebouwd. Op 8 januari van dit jaar overhandigde Israël tenminste 12 slooporders aan Palestijnse inwoners van Issawiya, ook onder het voorwendsel dat de huizen gebouwd waren zonder vergunning.

Tussen 2016 en 2018 zijn slechts 21 van de 1,485 Palestijnse aanvragen voor bouw in gebied C van de Westelijke Jordaanoever goedgekeurd door het Israëlisch gemeentebestuur in de Westelijke Jordaanoever. Data van de gemeente laat zien dat in dezelfde periode meer dan 2,000 slooporders zijn uitgegeven in gebied C vanwege ‘schendingen’ van planning en bouwvoorschriften door Palestijnen.

Ishaq-Hamdan (midden) staat bij de overblijfselen van zijn huis nadat het was gesloopt door de Israëlische autoriteiten in Issawiya, Oost-Jeruzalem, 7 november 2019. (Foto: Faiz Abu-Rmeleh/Activestills.org)

Issawiya, een Palestijns dorp onder militair beleg

Israël stopt honderden miljoenen shekels in projecten die grote delen van het oude centrum van Jeruzalem en omliggende wijken innemen waardoor Palestijns land versnipperd wordt en de Palestijnse bevolking in gevaar komt. Het is duidelijk dat Israël ook Palestijnse inwoners van Issawiya wil uitdrijven. Om dit doel te bereiken maakt Israël het leven van de Palestijnse inwoners tot een hel. En hoe doen ze dat?

Door middel van arrestaties

In 2019 had Issawiya het hoogste aantal arrestaties van Jeruzalem met 775 Palestijnse gearresteerden, inclusief circa 200 minderjarigen.
Alleen al in de nacht van 23 september 2019 wist de Israëlische politie 25 Palestijnen op te pakken, inclusief minderjarigen.

Meestal werden de gearresteerden binnen 24 uur vrijgelaten, soms zelfs eerder. In vele gevallen gebruikte de politie excessief geweld tijdens de arrestaties. Het woord “politie” is misleidend hier. Sommigen onder hen zijn soldaten die bij de grenspolitie horen terwijl anderen tot een speciale politie-eenheid behoren die gespecialiseerd is in het beteugelen van rellen en het bestrijden van terrorisme.


Grafiek van het maandgemiddelde van invallen en arrestaties in Issawiya. (Bron: OCHA)

Door middel van geweld

Het is niet de eerste keer dat Issawiya onder Israëlisch militair beleg komt. In november 2010 verhoogde de Israëlische autoriteiten het aantal sloopacties van woningen, zetten barricades en wegblokkades op en vielen regelmatig het gebied binnen om te patrouilleren en boetes uit te schrijven voor kleine verkeersovertredingen. Eerder in dat jaar, in september, werd de Palestijnse baby Ahmed Abu Sarah uit Issawiya gedood door excessief gebruik van traangas door Israëlische troepen.

Op 27 juni 2019 werd Mohammad Samir Obeid, een 21 jarige Palestijn uit Issawiya, doodgeschoten door Israëlische grenspolitie. Sinds de dood van Obeid doen Israëlische activisten iedere avond patrouilles in Issawiya met als doel het geweld vast te leggen en te verminderen. Olivia Robbins, een van de activisten, schreef twee stukken over het Israëlische geweld in Issawiya. Ze claimt dat Issawiya iedere avond van een woonbuurt verandert in een oorlogsgebied. Hier kunnen we een goed beeld krijgen van het dagelijkse Israëlische geweld dat wordt toegepast op de Palestijnse inwoners van Issawiya.

Volgens de nieuwsagentschap Silwanic gebruikten de bezettingstroepen levend vuur, kogels met een rubber laagje, geluids en traangasbommen en pepergas. De agentschap legt uit dat de kogels ruiten van diverse woonhuizen doorboorden waardoor schade aan interne muren en meubels ontstond. Medisch personeel werd ook getroffen. Een van de verpleegkundigen van het Rode Kruis werd door een kogel met een rubber laagje in zijn buik geraakt terwijl hij probeerde een van de gewonden in het dorp te vervoeren. Ook werd medisch personeel verhinderd hun werk te doen en zich te bewegen in de getroffen gebieden.


“Mijn dochter van acht speelde met andere kinderen voor ons huis toen er een geluidsbom in de buurt van haar landde en een scherf haar oog verwondde.”

Alaa Obeid, inwoner van Issawiya


Door middel van restricties en intimidatie

Israëlische politie en speciale eenheden zetten checkpoints op aan de ingangen van het dorp en in de straten. Voertuigen werden onderzocht, boetes uitgeschreven en rijbewijzen van voertuigen en vergunningen van auto’s en bussen werden willekeurig ingetrokken. Woonhuizen werden bestormd en doorzocht, deuren werden opgeblazen om arrestaties uit te voeren, oproepen voor verhoor te overhandigen of om te zien of een zekere persoon zich hield aan de huisarrestcondities.

Israëlische grenspolitie beveelt een Palestijn om zijn shirt op te lichten bij een checkpoint wanneer hij de Palestijnse wijk Issawiya in Jeruzalem verlaat. (Foto: Mahmoud Illean/AP)

De bezettingsautoriteiten hadden het ook op winkels voorzien tijdens hun dagelijkse invallen waarbij winkels werden doorzocht en diverse belastingen werden opgelegd. Tevens werden troepen voor deuren van winkels geplaatst en werden klanten lastig gevallen.

De gezondheidscentra werden ook niet gespaard van bestormingen of het wachthouden voor deuren waarbij de entree’s en uitgangen werden geblokkeerd. Ook scholen waren inbegrepen in de strafcampagne. Scholen werden bestormd en een van de studenten werd gearresteerd, administratieve krachten en leraren werden aangevallen en er was een dagelijkse aanwezigheid in de ochtend en middag van troepen in Al-Madares Street (Scholenstraat). Tijdens een van de incidenten, op 2 november, deed de politie een inval in een hogeschool waarbij stungranaten werden afgeschoten. In antwoord hierop riep het oudercomité een schoolstaking uit waarop Israëlische politie reageerde met het arresteren van twee comitéleden die voor twee weken uit hun wijk werden verbannen.

Palestijnse vlaggen en spandoeken van de fracties werden verwijderd en ook werden slogans en namen van slachtoffers weggehaald. Het monument ter nagedachtenis aan de doodgeschoten Mohammad Samir Obeid werd vernietigd.

In het begin van januari kregen zes Palestijnse jonge mannen bevelen overhandigd waarmee ze onder nachtelijk huisarrest werden gesteld voor een aantal maanden.

Wanneer zal deze nachtmerrie eindigen?

Dat is een goede vraag! Het zou naïef zijn wanneer we zouden vertrouwen op de welwillendheid van de reguliere media om over deze voortdurende nachtmerrie te rapporteren. In alle jaren van onuitputtelijke lokale verslaggeving zijn de meeste mensen zich nog steeds niet bewust van het bestaan van Issawiya. En wat kunnen we zeggen over de internationale gemeenschap? De meeste lidstaten van de Verenigde Naties houden nog steeds vast aan hun visie dat het innemen van land en het bouwen van nederzettingen op bezet gebied illegaal is volgens internationale wetgeving. Nu de Verenigde Staten zo agressief werkt aan het normaliseren van de legaliteit van het annexeren van de Westelijke Jordaanoever kan dit echter snel veranderen.

Met gemengde gevoelens van hoop en gêne noemen we de EU missie die Issawiya op 13 januari bezocht.


“De Europese Unie is bezorgd over de zorgwekkende ontwikkelingen en het geweld in Issawiya. Verantwoordelijke actoren ter plaatse zouden kalmte en terughoudendheid moeten tonen om een escalatie te voorkomen”

Tomas Niklasson, waarnemend afgevaardigde van de Europese Unie,


Na zoveel veroordelingen van de EU zonder enige actie lijkt het alsof ‘waarnemend’ Niklasson zijn eigen actoren ter plaatse toespreekt, politici en media, om “kalmte en terughoudendheid” te tonen. Wat we met zekerheid kunnen stellen is dat Issawiya een voorteken is van wat Israël in petto heeft voor de resterende Palestijnse wijken in Jeruzalem. Totdat we geen verdere tegenmaatregelen zien van de internationale gemeenschap dan is sceptisch zijn “ter plaatse” de enige overgebleven optie voor de Palestijnse inwoners van Jeruzalem.

No Comment

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.