Staat van beleg

Staat van beleg

Informatie over Palestina

Dag: 6 mei 2020

Overview April 2020 | Israeli violations during the Corona crisis

Overview April 2020 | Israeli violations during the Corona crisis

In the month of April 2020 Staat van Beleg could list 431 human rights violations (and 146 reports/analyses). (see our archive and the monthly…

Read More
Overzicht april 2020 | Israëlische schendingen tijdens de Corona crisis

Overzicht april 2020 | Israëlische schendingen tijdens de Corona crisis

In de maand april 2020 registreerde Staat van Beleg 431 schendingen en 146 rapporten. (Zie ook ons archief en de maandrapporten van het “Negotations Affairs Department)….

Read More

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.