Staat van beleg

Staat van beleg

Informatie over Palestina

Dag: 8 juni 2020

Overview May 2020 | Israeli stones versus Palestinian stones

Overview May 2020 | Israeli stones versus Palestinian stones

In the month of May 2020 Staat van Beleg could list 608 human rights violations (and 133 reports/analyses). (see our archive and the monthly violations reports of…

Read More
Overzicht mei 2020 | Israëlische stenen versus Palestijnse stenen

Overzicht mei 2020 | Israëlische stenen versus Palestijnse stenen

In de maand mei 2020 registreerde Staat van Beleg 608 schendingen en 133 rapporten. (Zie ook ons archief en de maandrapporten van het “Negotations Affairs Department”). Deze maand…

Read More

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.