Maand: augustus 2020

Overview July 2020

In the month of July 2020 Staat van Beleg could list 829 human rights violations (and 163 reports/analyses). (see our archive and the monthly violations reports of the Negotiations Affairs Department). This month we write about the current status of the prosecution of the perpetrators in…

Overzicht juli 2020

In de maand juli 2020 registreerde Staat van Beleg 829 schendingen en 163 rapporten. (Zie ook ons archief en de maandrapporten van het “Negotations Affairs Department”). Deze maand schrijven we over de stand van zaken rond de berechting van de daders in de Duma brandstichtingszaak. -English text – Toen…