Overzicht augustus 2020 | Gaza 20 nachten onder vuur

Overzicht augustus 2020 | Gaza 20 nachten onder vuur

In de maand augustus 2020 registreerde Staat van Beleg 789 schendingen en 143 rapporten. Deze maand schrijven we over de 20 nachtelijke Israëlische aanvallen op de Gazastrook.

-English text –

Op de avond van 13 augustus werd het gemeentehuis in Tel Aviv verlicht met de vlag van de Verenigde Arabische Emiraten nadat Israël en de Emiraten hadden aangekondigd dat ze volledige diplomatieke betrekkingen zijn aangegaan. Slechts een paar uur na de aankondiging voerden Israëlische gevechtsvliegtuigen een aantal luchtaanvallen uit op diverse doelen in de Gazastrook.

Dit was niet de eerste luchtaanval in augustus en er zouden er nog velen volgen. In de meeste gevallen vergold het Israëlische leger het oplaten van ontvlambare ballonnen vanaf de Gazastrook richting nabijgelegen Israëlische nederzettingen en in sommige gevallen was het een reactie op raketten die werden afgevuurd vanaf de Gazastrook. De ballonnen werden opgelaten uit protest vanwege Israël’s weigering om alle artikelen van de overeenkomst met betrekking tot de blokkade op de Gazstrook uit te voeren.

Geleidelijk legde Israël een aantal andere strafmaatregelen op waaronder de sluiting van Kerem Shalom, de enige commerciële grensovergang voor de Gazastrook,  de opheffing van de toegestane visserijzone en het tegenhouden van de toegang van brandstof. Op 18 augustus werd de enige elektriciteitscentrale in de Gazastrook volledig gesloten. Het energiebedrijf in de Gazastrook schat dat het tekort aan energie zal oplopen tot 75% zonder een functionerende energiecentrale waardoor de stroomvoorziening slechts zal bestaan uit drie tot vier uur per dag voor de mensen uit de Gazastrook. Hier moeten we ons realiseren dat sinds 19 augustus luchtaanvallen in het donker plaatsvonden. Dit draagt ongetwijfeld bij aan een al traumatische luchtaanval.

Omdat we getuigen waren van een schandalig gebrek aan media-aandacht brengen we de gebeurtenissen op datum bij u in herinnering.

“Terwijl de wereld zich richt op de publiciteitsstunt “UAE-Israel normalization” – die informeel al lang geleden was ingegaan – zwijgt de internationale gemeenschap in alle talen over wat er met de mensen in de Gazastrook gebeurt. De meeste media blijven ook stil en wanneer ze het lijden in de Gazastrook al noemen nemen ze de propaganda van het Israëlische regime bijna letterlijk over”

– Robert Inlakesh, journalist, schrijver en politiek analist

3 augustus

De Israëlische luchtmacht vuurde diverse raketten af op Khan Younis en Rafah, in het zuiden van de Gazstrook, waarbij schade wordt aangericht. Een Israëlische drone vuurt tenminste twee raketten af ten westen van Khan Younis. Dezelfde site werd kort na de eerste aanval weer onder vuur genomen door Israëlische F-16 gevechtsvliegtuigen. De site die wordt gerund door een gewapende verzetsgroep liep schade op voordat brandweerlieden en hulptroepen arriveerden. Daarnaast vuurde een Israëlische drone een raket af op een stuk landbouwgrond ten oosten van al-Qarara, ten noordoosten van Khan Younis. Verder vuurde het leger tenminste een raket af op een andere site ten westen van Rafah, waarbij ernstige schade werd aangericht.

7 augustus

De Israëlische luchtmacht vuurde diverse raketten af op een gebied in Beit Lahia, in het noorden van de Gazastrook waarbij schade werd aangericht. Israëlische gevechtsvliegtuigen vuurden raketten af op een site die werd gebruikt door een gewapende verzetsgroep in Beit Lahia, waarbij schade werd aangericht aan diverse gebouwen, inclusief nabijgelegen woningen.

9 augustus

Israëlische soldaten vuurden diverse artilleriegranaten af op Palestijnse landbouwgrond en een site waarvan wordt vernomen dat deze gebruikt wordt door een gewapende verzetsgroep ten oosten van Deir al-Balah, in het centrale deel van de Gazastrook. Israëlische granaten werden afgevuurd vanaf de militaire basis Kissufim nabij de grens ten zuidoosten van Deir al-Balah. De granaten veroorzaakten buitensporige schade en brand maar leidden niet tot slachtoffers.

10 augustus

De Israëlische luchtmacht vuurden raketten af op een gebouw in Beit Lahia in het noorden van de Gazastrook. De aanval leidde tot buitensporige schade aan het gebouw maar leidde niet tot slachtoffers. Het leger vermeldde dat hun aanval gericht was op een observatiepost van de al-Qassam Brigades, de gewapene tak van Hamas.

12 augustus

Israëlische gevechtsvliegtuigen bombardeerden diverse sites in de Gazastrook. Er vielen geen slachtoffers. De luchtaanvallen waren gericht op een verzetssite in het westen van Gaza City en een stuk land in het oosten van Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. Bij andere aanvallen werd een observatiepost toebehorend aan een verzetsbeweging in de wijk al-Nahda te Rafah gebombardeerd en een controlepost in het oosten van Gaza City. Er is wat materiële schade gerapporteerd in de gebombardeerde gebieden.

13 augustus

De Israëlische luchtmacht vuurde vele raketten af op diverse delen van de Gazastrook waarbij veel schade werd aangericht aan gebouwen, inclusief twintig huizen en tenminste één school. Ook werden stukken landbouwgrond gebombardeerd. Het leger vuurde tenminste drie raketten af op een post die recentelijk door een gewapende verzetsgroep in handen was, een andere post in het centrale district, en een veiligheidscentrum in Beit Hanoun, in het noorden van de Gazastrook. De soldaten vuurden de meeste raketten af op een post in Deir al-Balah, in het centrale deel van de Gazastrook en landbouwgrond in het gebied Sofa in Rafah, in het zuidelijke deel van de Gazastrook. De Israëlische raketten veroorzaakten schade aan meer dan twintig Palestijnse huizen ten westen van Gaza City. Er zijn geen rapporten van slachtoffers.

14 augustus

Israëlische gevechtsvliegtuigen voerden een aantal luchtaanvallen uit op verschillende delen van de Gazastrook. De luchtaanvallen richtten zich op een stuk verlaten land nabij Gaza City terwijl twee andere aanvallen gericht waren op twee verzetslocaties in Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook. De gevechtsvliegtuigen deden ook aanvallen op twee andere verzetslocaties in Rafah in het meest zuidelijke deel van de Gazastrook. Er vielen geen slachtoffers.

15 augustus

Israëlische soldaten vuurden vele raketten af op verschillende delen van de Gazastrook waarbij vier vrouwen gewond raakten, waaronder een zwangere vrouw, en twee kinderen. Medische bronnen vermeldden dat raketten op landbouwgrond terecht kwamen en een paar woningen in Beit Hanoun, in het noorden van de Gazastrook die enorme schade hebben aangericht. Een driejarig kind liep verwondingen op aan haar hoofd en gezicht toen soldaten raketten afvuurden op landbouwgrond ten oosten van het vluchtelingenkamp al-Boreij in het centrale deel van de Gazastrook. Een elfjarig meisje raakte ook gewond toen soldaten meer raketten afvuurden op al-Boreij. Ook werden er door Israëlische drones raketten afgevuurd op landbouwgrond ten oosten van al-Boreij, een observatiepost van een verzetsgroep en een veiligheidspost in Beit Lahia, in het noorden van de Gazastrook. Families die tijdens de bombardementen hun huizen moesten verlaten zeiden dat ze probeerden de levens van henzelf en hun kinderen te redden nadat Israëlische raketten op hun huizen werden afgevuurd en op nabijgelegen gebieden. Ze zeiden dat ze wegrenden, niet wetende waar naartoe, terwijl het Israëlische leger doorging met bombarderen.

Een van de gewonde kinderen Foto: Ali Jadallah

16 augustus

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben een aantal raketten afgevuurd op Palestijnse woongebieden in het noorden, zuiden en oosten van de Gazastrook. Khan Younis in het zuiden, Beit Lahia in het noorden en het vluchtelingenkamp al-Boreij in het oosten werden getroffen. Er vielen tientallen gewonden.

Palestijns medische bronnen hebben gerapporteerd dat op zaterdagavond vijf Palestijnse inwoners van de Gazastrook gewond zijn geraakt door scherp vuur van Israëlische soldaten die gestationeerd waren bij een militaire basis nabij de grens ten oosten van Gaza City. De incidenten vonden plaats tijdens luchtaanvallen op diverse delen van de Gazastrook.

17 augustus

Het Israëlische leger heeft diverse raketten afgevuurd op twee sites in de Gazastrook waarbij schade werd aangericht. Het leger vuurde veel artillerie en tankprojectielen af op een site ten oosten van Beit Lahia waarvan wordt aangenomen dat deze in handen is van een gewapende verzetsgroep. De aanval zorgde voor schade aan de site en omliggende huizen en gebouwen. Het leger vuurde ook drie artillerieprojectielen af op een andere site ten oosten van Gaza City, waarbij schade werd aangericht. Op zondagavond vuurden Israëlische soldaten kogels en gasbommen af op Palestijns land nabij de grens in het gebied Abu Safiyya ten oosten van Jabalia, in het noorden van de Gazastrook. Een Palestijn raakte gewond nadat een traangasgranaat hem in zijn borst raakte.

18 augustus

De Israëlische luchtmacht vuurde diverse raketten af op Palestijns land ten oosten van Rafah in het zuiden van de Gazastrook. De aanval zorgde voor enorme schade aan het getroffen gebied maar leidde niet tot slachtoffers. De soldaten vuurden ook een paar artillerieprojectielen af op Palestijns land nabij Rafah. Ook vuurden soldaten projectielen af op een site ten noorden van Beit Lahia, in het noorden van de Gazastrook terwijl de marine projectielen afvuurde op de Palestijnse zee.

19 augustus

De Israëlische lucthmacht heeft luchtaanvallen uitgevoerd op een Palestijnse verszetssite in de Gazastrook. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Acht luchtaanvallen bombardeerden dezelfde verzetssite in het zuiden van de wijk al-Zeitoun in Gaza City. De luchtaanvallen veroorzaakten schade aan Palestijnse bezittingen en paniek onder de families van de getroffen gebieden.

20 augustus

De Israëlische luchtmacht bombardeerde drie observatieposten in de Gazastrook. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Het Israëlische leger bombardeerde een observatiepost in het oosten van al-Qarara, ten oosten van Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook. Soortgelijke locaties werden gebombardeerd in het oosten van ad-Dik en het vluchtelingenkamp al-Bureij in het centrale deel van de Gazastrook.

21 augustus

Een Palestijnse boer raakte gewond toen Israëlische gevechtsvliegtuigen een aantal luchtaanvallen uitvoerden op diverse delen van de gazastrook. De boer raakte gewond toen gevechtsvliegtuigen drie raketten afvuurden op landbouwgrond ten oosten van Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook.

22 augustus

Het Israëlische leger bestookte twee observatieposten van het Palestijns verzet in het zuiden van de Gazastrook. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Israëlische tanks gestationeerd achter het grenshek vuurden projectielen en raketten af op een observatiepost in het oosten van Khuza’ah ten oosten van Khan Yunis. Tevens werd er een observatiepost in het oosten van Karam Abu Muammar in Rafah getroffen. De aanvallen hebben materiële schade aangericht.

24 augustus

Israëlische gevechtsvliegtuigen en tanks gestationeerd aan de grens hebben drie doelen in Khan Yunis aangevallen in het zuiden van de Gazastrook. Er werden twee raketten afgevuurd op een stuk landbouwgrond ten oosten van Khan Yunis. Ondertussen openden Israëlische tanks nabij de grens het vuur op twee verzetsposten ten noorden en ten zuiden van Khan Yunis. Er vielen geen slachtoffers maar de gebouwen en huizen in de omgeving liepen gedeeltelijk schade op.

25 augustus

Israëlische gevechtsvliegtuigen en tanks hebben diverse gebieden in Rafah en Khan Yunis gebombardeerd. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben twee raketten afgevuurd op een stuk lanbouwgrond ten oosten van Rafah. Tegelijkertijd openden tanks, die gestationeerd waren aan de grens, het vuur op twee observatieposten te oosten van Khan Yunis. Er vielen geen slachtoffers maar de gebouwen in nabijgelegen gebieden liepen gedeeltelijk schade op.

26 augustus

Israëlisch gevechtsvliegtuigen hebben diverse luchtaanvallen uitgevoerd op stukken landbouwgrond in Khan Yunis, in het zuiden van de Gazastrook. Er vielen geen slachtoffers. Een Israëlische drone vuurde twee raketten af op een stuk landbouwgrond in het gebied az-Zanna in het oosten van Khan Yunis. Vervolgens werd hetzelfde stuk land met diverse raketten aangevallen.

28 augustus

Israëlische gevechtsvliegtuigen en tanks hebben diverse doelen gebombardeerd, met name landbouwgrond en verzetsdoelen in Gaza City en Rafah City. Een paar uur later hebben gevechtsvliegtuigen nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op andere doelen in Gaza City. Er werd gedeeltelijke schade gerapporteerd aan de gebombardeerde gebieden en nabijgelegen gebouwen maar er zijn geen slachtoffers gevallen.

30 augustus

Het Israëlische bezettingsleger heeft twee verzetssites gebombardeerd in het oosten van de Gazastrook. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Tenminste twee observatieposten toebehorend aan het Palestijns verzet in het oosten van Deir al-Balah (centrale deel van de Gazastrook) en het oosten van Fakhari (in het zuiden van de Gazastrook werden getroffen. De sites liepen materiële schade op.

“Netanyahu houdt de optie van een oorlog op de Gazastrook open wanneer het niet anders kan. Gantz als minister van Defensie en Netanyahu’s rivaal heeft echter meer politieke bewegingsruimte. Vanaf 10 augustus heeft hij zijn leger opdracht gegeven om de Gazastrook iedere nacht te bombarderen. Met iedere bom die op de Gazastrook valt groeit Gantz’s geloofwaardigheid onder de Israëlische stemmers, met name in het zuiden, ietwat.”

– Ramzy Baroud, journalist en columnist/redacteur van Palestine Chronicle. 

No Comment

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.