Maand: december 2020

Overview November 2020

In the month of November 2020 Staat van Beleg could list 950 human rights violations (and 135 reports/analyses). (see our archive and the monthly violations reports of the Negotiations Affairs Department). This month we write about the repeated attacks of Israeli settlers and soldiers against Palestinian farmers…

Overzicht november 2020

In de maand november 2020 registreerde Staat van Beleg 950 schendingen en 135 rapporten. (Zie ook ons archief en de maandrapporten van het “Negotations Affairs Department”). Deze maand schrijven we over de herhaaldelijke aanvallen van Israëlische kolonisten en soldaten op Palestijnse boeren tijdens de olijvenoogst. -English text – In…