Overzicht november 2020 | Palestijnse olijven, de verboden vruchten

Overzicht november 2020 | Palestijnse olijven, de verboden vruchten

In de maand november 2020 registreerde Staat van Beleg 950 schendingen en 135 rapporten.

Deze maand schrijven we over de herhaaldelijke aanvallen van Israëlische kolonisten en soldaten op Palestijnse boeren tijdens de olijvenoogst.

-English text –

In een verklaring die op 5 november werd afgegeven door “The Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)” werd genoemd dat tussen 7 oktober en 2 november 33 incidenten werden gerapporteerd van Israëlische kolonisten die Palestijnen aanvielen of hun bomen en oogst vernielden. Deze incidenten hebben geleid tot 25 Palestijnse gewonden, 100 afgebrande of beschadigde olijfbomen en de diefstal van grote hoeveelheden olijven. In de verklaring vernemen we dat bij sommige incidenten het Israëlische leger ingreep toen kolonisten en Palestijnen elkaar troffen. De soldaten maakten gebruik van traangas en kogels met een rubber laagje waarbij olijfboeren gewond raakten en ze gedwongen werden hun land te verlaten. Op 12 november werd de 77-jarige Palestijnse boer Mohamed al-Sablibi hevig mishandeld door Israëlische troepen toen hij olijven aan het plukken was op zijn land nabij de illegale nederzetting Bat Ayin die werd gebouwd op een stuk land dat werd geannexeerd van Beit Ummar.

In plaats van kolonistengeweld te voorkomen werden zelfs journalisten aangevallen die de aanvallen op Palestijnse boeren aan het rapporteren waren. De Israëlische autoriteiten laten de de kolonisten begaan in hun aanvallen op Palestijnse landbouwgrond inclusief het ontwortelen van bomen. De toegang tot het land wordt geweigerd en de import van bemestingsmiddelen om de oogst te verbeteren wordt tegengehouden. Palestijns land wordt in beslag genomen om illegale Israëlische nederzettingen te bouwen. Boeren die land bezitten nabij Israëlische nederzettingen krijgen slechts toestemming om hun land in het hele seizoen twee tot vier dagen te betreden. Dit maakt het moeilijk om de oogst binnen te halen, het maakt de bomen minder productief en het houdt in dat kolonisten meer kansen hebben om schade aan de bomen toe te brengen.

Een Palesetijnse boer wordt aangevallen door Israëlische soldaten voor het planten van olijfbomen nabij Tubas in de Jordaanvallei. (Fotobron: The Palestine Chronicle)

Het doel van dit soort aanvallen is om Palestijnen te terroriseren zodat ze hun land niet betreden waardoor hun inkomstenbron wordt ontnomen. Maar op de lange termijn, omdat Palestijnen steeds banger worden hun land te betreden uit angst voor hun veiligheid, zal Israël in staat zijn het land te confisceren onder het voorwendsel dat het land verlaten is. Het ontwortelen van bomen is ook een middel om de mensen te ontwortelen door hun inkomstenbron te vernietigen waardoor ze hun land moeten verlaten, het hoofddoel van zionisme.

Economische verliezen

Volgens de UN wordt ongeveer 57 procent van gecultiveerd Palestijns land gebruikt voor olijfbomen. Er zijn ongeveer 8.9 miljoen bomen in de bezette Palestijnse gebieden. De olijf zorgt voor 15 procent van het agrarisch inkomen dat 5.5 procent uitmaakt van het Bruto Nationaal Product. Er wordt geschat dat al meer dan 800,000 olijfbomen vernietigd zijn door de staat Israël of door Israëlische kolonisten. Dit frequent aangehaalde getal is ondertussen veel hoger omdat de VN zich heeft gebaseerd op cijfers van het Palestijnse ministerie van Nationale Economie en Onderzoeksinstituut uit 2011.

Na de aanvang van de tweede intifada werden in de Gazastrook meer dan een miljoen bomen ontworteld en bijna 600,000 in de Westelijke Jordaanoever. Er wordt geschat dat ongeveer 2.5 miljoen fruitbomen zijn ontworteld sinds 1967 (“Applied Research Institute – Jerusalem, 2007, and “Palestinian Ministry of National Economy and Applied Research Institute – Jerusalem”, 2011″).

Het ontwortelen van bomen brengt enorme schade toe aan de Palestijnse economie en ondermijnt het inkomen en bestaan van de Palestijnse bevolking. Het jaarlijkse verlies dat de Palestijnse economie lijdt wordt weergeven door de waarde van de economische productie van de bomen. Het onderzoeksinstituut uit Jeruzalem schat dat ongeveer eenderde van de 2.5 miljoen ontwortelde fruitbomen olijfbomen waren en dat de resterende tweederde andere fruitbomen waren, inclusief 34,000 palmbomen. Wanneer de gemiddelde jaarlijkse productiviteit van een olijfboom ongeveer 70 kg is, met de olijfproductie getaxeerd op een “ex-farm price” van $1.1 per kg gebaseerd op informatie van het Palestijnse Centrale Bureau voor Statistieken in 2008, dan worden de jaarlijkse kosten van ontwortelde olijfbomen geschat op $64 million.

De olijfboom, een belangrijk element van de Palestijnse culturele identiteit

Mohammed Samaana, een Palestijnse journalist woonachtig in Belfast schrijft: “Ieder jaar in oktober komt de hele familie bij elkaar om naar hun land te gaan en olijven te plukken. Dit gebeurt op traditionele wijze waarbij ook eten wordt genuttigd in de buitenlucht. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik vertellen dat het een van de meest plezierige dingen is die ik ooit gedaan heb. De meeste geoogste olijven wordt gebruikt voor de productie van olijfolie dat een inkomstenbron is voor Palestijnse families. De rest wordt thuis ingemaakt. Olijfoliezeep is de voornaamste traditionele lokale industrie die kan worden gelinkt aan olijfolie. Het hout wordt voor brandhout gebruikt of als decoratieve ambachtswerken.

Deze film laat het traditonele productieproces zien van olijfoliezeep in de oude fabriek van Nablus. De film is geproduceerd door Eirik Moe, Stavanger, Noorwegen.

In de Palestijnse cultuur is de olijfboom niet alleen een inkomstenbron. Het is ook een belangrijk element van onze culturele identiteit. Sommige bomen dateren uit het Romeinse tijdperk en worden de Romeinse olijf genoemd. Een boom in Bethlehem die de oudste boom in de wereld kan zijn wordt geschat 5500 jaar oud te zijn, net zo oud als de Kanaänieten. De olijfboom wordt ook gebruikt in poëzie, in folk en patriotische liederen. Ook staat ze symbool voor Palestijnse volharding, weerbaarheid en voor hun gehechtheid aan hun land alsof ze erin geworteld zijn zoals een olijfboom. De olijftak is ook een symbool van vrede.

Internationale en lokale support

In begin november hebben agentschappen van de VN en internationale NGO’s Israël opgeroepen om Palestijnse boeren beter te beschermen tegen geweld door Israëlische kolonisten. Rond die tijd was er inmiddels enorme schade aangericht. Het is wat naïef om de Israëlische overheid aan te spreken op het beschermen van Palestijnse boeren omdat haar leger zelf vaak betrokken is bij het kolonistengeweld tegen boeren waarbij bescherming wordt geboden aan kolonisten in plaats van Palestijnse boeren.

Wanneer Palestijnse boeren vertrouwd zouden hebben op de pogingen van de VN dan waren hun bedrijven inmiddels volledig om zeep geholpen. Ze waren dus afhankelijk van andere beschermingsmiddelen. Deze bescherming wordt geboden door lokale en internationale vrijwillige mensenrechtenactivisten die bereid zijn het geweld van Israëlische kolonisten te monitoren gedurende het seizoen van de olijvenoogst in de Westelijke Jordaanoever. Een andere manier van bescherming wordt gegeven door mensen die komen helpen met het plukken van olijven. Al meer dan een decennium komen honderden vrijwilligers uit alle hoeken van de wereld ieder jaar naar de Westelijke Jordaanoever om Palestijnse boeren te vergezellen in olijfgaarden in hoge risicogebieden. Tussen hen bevinden zich ook Israëlische activisten

Het is zeer bedroevend te vernemen dat het nodig schijnt te zijn dat Palestijnse jongeren getraind moeten worden middels een programma. “Action Aid Palestine (AAP)” heeft als doel Palestijnse boeren te helpen en solidariteit te tonen met hen gedurende de olijvenoogst in het dorp Walajeh (Bethlehem) en het dorp Shweikah (Tulkarem). Het programma dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het “Alternative Information Center (AIC)” en “Al-Awda Center for Childhood and Youth” heeft tevens als doelstelling de rol van de jeugd te promoten in het versterken van de weerbaarheid van boeren op hun land. Deze verdedigingsactiviteiten uitgevoerd door de jeugd hebben als doel om het effect van Israëlische koloniale nederzettingen en de belemmering op het leven van Palestijnen en hun broodwinning te benadrukken. Ze laten ook een licht schijnen op de humanitaire consequenties voor boeren vanwege de beperkte toegang naar hun land, het confisceren van waterbronnen, beperkte toegang tot de markten, broodwinning en de effecten van kolonistengeweld op veiligheid en fysieke veiligheid van de boeren.

Normalisatie, etnische zuivering en terminologiën

Deze gewelddadige praktijken hebben door de jaren heen duidelijk een vaste vorm aangenomen. Praktijken die ondenkbaar zijn in enig andere gemeenshap zijn een jaarlijks ritueel geworden in bezet Palestina. Het geeft aan dat Palestijnen niet veilig zijn op hun eigen land en dat ze ervan worden weerhouden zich in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Het is ook duidelijk dat deze criminele praktijken worden beloond met meer illegale Israëlische nederzettingen.

Het ontwortelen van olijfbomen is slechts een onderdeel van een vast repertoire van technieken dat Israël toepast om het leven van Palestijnen onhoudbaar te maken. Dit is een deel van de wereld waar de toegang tot water, elektriciteit en land gebaseerd is op ras. Alhoewel overheden en internationale instellingen terughoudend zijn om de term te gebruiken noemen we dit etnische zuivering! We zien dezelfde terughoudenheid bij de term genocide. Dit is enorm in het voordeel van het Israëlische nederzettingenproject en uitdrijvingsbeleid. Op deze manier kan Israël gestaag verder gaan met het stelen van meer Palestijns land en het bouwen van nieuwe illegale nederzettingen.

Aan de andere kant zien we dat de term antisemitisme breed geaccepteerd en geïntegreerd is in samenlevingen over heel de wereld. Dit is gedeeltelijk mogelijk gemaakt door de gretigheid van overheden om de IHRA werkdefinitie van antisemitisme aan te nemen. Dat dit de weg zou vrij maken om kritiek op het Israëlische beleid te onderdrukken werd duidelijk met het besluit dat werd genomen in begin december 2019 door het Franse parlement door te stellen dat antizionisme een vorm van antisemitisme is. We zouden niet verbaasd zijn wanneer in de nabije toekomst Palestijnen die hun olijven plukken gezien gaat worden als een vorm van antisemitisme.

 “Wanneer de olijfbomen de handen zouden kennen die hen hadden geplant dan zou hun olie veranderen in tranen”. 

– Mahmoud Darwish –

No Comment

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.