2020 in Cijfers

2020 in Cijfers

In de maand december 2020 registreerde Staat van Beleg 898 schendingen en 162 rapporten. ( Zie ook ons archief ) Deze maand kijken we terug op het jaar 2020.

– English text here –


Een terugblik

Ook het jaar 2020 was weer een bewogen jaar in bezet Palestina. Net als de rest van de wereld was men in Palestina in de greep van het COVID-19 virus, maar ook de Israëlische schendingen gingen onverminderd door. In sommige gevallen was COVID-19 zelfs een excuus voor weer nieuwe schendingen en treiterijen, zoals het onthouden van hygiëneproducten aan Palestijnse gevangenen, het gebruiken van de pandemie als intimidatiemiddel en Israëlische soldaten die autoportieren en voordeuren van Palestijnen bespugen in een poging tot verspreiding van het virus.

In het jaar 2020 hebben we in totaal maar liefst 9587 Israëlische schendingen kunnen registreren, een gemiddelde van ruim 26 nieuwe schendingen per dag. In 2019 waren dit er 8828.

Annexatie

Als we kijken naar de aard van deze schendingen, dan is de meest zorgelijke ontwikkeling dat er afgelopen jaar 1208 gevallen van annexatie, sloop en illegale bouw plaatsvonden. In 2019 waren dat er nog 763, wat neerkomt op een enorme toename van ruim 58%. Sinds de aanmoediging van de Trump administratie heeft Israël er geen gras over laten groeien en worden illegale annexatieplannen in hoog tempo gerealiseerd ondanks internationale kritiek en veroordeling door de VN.

Raids

De grootste categorie schendingen is wederom die van de Israëlische raids, invallen en arrestaties/ontvoeringen. Het waren er 4404 in 2020, waar het er in 2019 nog 3677 waren. Ook hier dus een flinke toename van bijna 20%.

Geweld

De tweede meest voorkomende schending is die van geweld, intimidatie en vernielingen. Met 1420 gevallen is deze categorie goed voor 14,8% van alle schendingen, waarbij het in veruit de meeste gevallen om direct geweld gaat waarbij het per incident vaak om meerdere slachtoffers gaat. In 2019 waren het er 1692, een afname van 16%. Het verschil is goed verklaarbaar, want in 2019 vonden in de Gazastrook nog de wekelijkse ‘Great Return March‘ protesten plaats, waar veel Israëlisch geweld aan te pas kwam. Sinds december 2019 zijn deze massale protesten gestopt.

Israël heeft in 2020 wel vele luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook, 162 in totaal. Een van de dieptepunten was de luchtaanval op 26 december op het Mohammad Al-Durra kinderziekenhuis en een revalidatiecentrum voor gehandicapten. De aanval veroorzaakte grote schade en zaaide angst onder de kinderen, hun families en het ziekenhuispersoneel, wier leven werd bedreigd door dergelijke willekeurige luchtaanvallen.

Het bombarderen van civiele gebieden is verboden door het internationaal recht, waaronder de Vierde Conventie van Genève. Verschillende kinderen, waaronder een 6-jarig meisje, raakten gewond bij de luchtaanvallen en er werd aanzienlijke schade toegebracht aan huizen en eigendommen.

Restricties

De volgende categorie is die van restricties. Met 1266 gevallen registreerden we er 63 meer dan in 2019. In de meeste gevallen ging het om het schenden van het recht op demonstratie bij kleinschalige protesten in de Westelijke Jordaanoever en het schenden van het recht op de bewegingsvrijheid.

Kolonisten

Voor schendingen die door Israëlische (illegale) kolonisten gepleegd worden hanteren we een aparte categorie, maar hierbij moet vermeld worden dat Israël een gedoogbeleid hanteert en het hierdoor ook een institutioneel probleem is. Kolonisten die fysiek geweld plegen, olijfbomen omkappen, auto’s vernielen, bedreigingen uiten of op anderlei wijze de Palestijnse inheemse bevolking terroriseren worden slechts in zeldzame ernstige gevallen vervolgd (en in het beste geval licht bestraft) of krijgen zelfs hulp en bescherming van Israëlische bezettingssoldaten bij het plegen van hun misdaden. In 2020 registreerden wij 767 schendingen door kolonisten. Dat zijn er 76 meer dan in 2019, een toename van 11%.

Gevangenen

Dan de schendingen op Palestijnse gevangenen. Hoewel er met 345 gevallen een afname is in het aantal incidenten (498 in 2019), is de aard van de incidenten dusdanig dat er meer slachtoffers mee gemoeid zijn. We noemden het al even aan het begin van dit artikel. COVID-19 bracht een scala aan nieuwe manieren om Palestijnse gevangenen collectief te treiteren, intimideren en onderdrukken.

“2020 is het slechtste jaar voor Palestijnse gevangenen. Het gevangenispersoneel doet bijna elke dag invallen en valt de gedetineerden aan.”

Qadri Abu Bakr, voorzitter ‘Prisoner Affairs Commission’

Israël heeft ook een wet aangenomen om strengere regels op te leggen. In maart besloten de Israëlische autoriteiten het rantsoen van brood, water en vlees voor Palestijnse gevangenen te verminderen. Israëls voortdurende schendingen van de grondrechten van Palestijnen in gevangenissen, waaronder marteling en het weigeren van medische behandeling, staan al langer in de schijnwerpers.

Vissers

Een klein deel van de schendingen betreft de vissers en boeren in de Gazastrook. We registreerden er 68 die ernstig genoeg waren om het lokale nieuws te halen, maar het ‘Al Mezan Center for Human Rights’ registreerde er maar liefst 309. In de meeste gevallen die wij registreerden gaat het om Israëlische marineschepen die het vuur openen op Palestijnse vissers en diens boten beschadigen of in beslag nemen zodat vissers hun beroep niet meer of onvoldoende kunnen uitoefenen. Andere schendingen zijn het vernielen of in beslag nemen van visnetten, generators en dergelijke.

Gazaanse vissers en een Israëlisch marineschip. (Foto: Arab48)

Dodelijke slachtoffers

In het jaar 2020 vielen er 51 dodelijke slachtoffers als gevolg van de Israëlische bezetting. In 2019 waren dit er 180, waarvan er 76 tijdens de massale Great Return March in de Gazastrook werden doodgeschoten.

Zoals bovenstaande grafiek laat zien is het merendeel van de dodelijke slachtoffers doodgeschoten door Israëlische soldaten.

Het jongste slachtoffer was nog maar 13 jaar jong. Ali Ayman Abu Elayah werd op 4 december neergeschoten in zijn dorp nabij Ramallah, waar hij deelnam aan een vreedzame demonstratie toen er Israëlische legervoertuigen het dorp binnenvielen en de demonstranten begonnen aan te vallen met kogels en granaten. Ali raakte zwaar gewond in de maagstreek en werd met spoed naar het ziekenhuis in Ramallah gebracht waar hij alsnog aan zijn verwonding overleed.

Ali Ayman Abu Elayah

Het oudste slachtoffer van Israëlische kogels is de 56-jarige Abdel Nasser Halawa. Abdel was doof en kon niet spreken. Het was 17 augustus toen hij op weg was naar zijn zus en hij langs het militaire Qalandiya checkpoint moest en niet kon horen dat de Israëlische soldaten naar hem aan het schreeuwen waren. De soldaten verklaarden dat ze het vuur op hem openden omdat hij “geen gehoor gaf aan het bevel om te stoppen” en zich “verdacht gedroeg”. Hij stierf pas in december aan zijn verwondingen.

Ruim een kwart van alle dodelijke slachtoffers is nog minderjarig en nog eens 21,6% van de slachtoffers heeft de leeftijd van 24 nog niet bereikt.

In slechts 4 gevallen waren de slachtoffers van het vrouwelijk geslacht. De logische verklaring hiervoor is dat de meeste slachtoffers vallen tijdens demonstraties waar vooral jongens en mannen aan deelnemen.

Eén van de vrouwen die werd gedood was zelfs in haar eigen huis toen ze werd neergeschoten. De 23-jarige Dalia Assamoudi uit Jenin wilde het raam dicht doen om het traangas buiten te houden dat door Israëlische troepen werd afgevuurd op Palestijnse demonstranten. Helaas was traangas niet het enige waar de Israëlische soldaten mee schoten en Dalia overleed aan haar verwondingen en liet twee kleine kindjes achter.

Familieleden van Dalia Assamoudi rouwen tijdens haar begrafenis op 7 augustus. (Reuters)

No Comment

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.