Staat van beleg

Staat van beleg

Informatie over Palestina

Dag: 7 juli 2021

Overview June 2021 | Mount Sabih, a mortal mountain

Overview June 2021 | Mount Sabih, a mortal mountain

In the month of June 2021 Staat van Beleg could list 2,627 human rights violations (and 224 reports/analyses). This month we write about the…

Read More
Overzicht juni 2021 | Mount Sabih, een dodelijke berg

Overzicht juni 2021 | Mount Sabih, een dodelijke berg

In de maand juni 2021 registreerde Staat van Beleg¬†2,627¬†schendingen en 224¬†rapporten. Deze maand schrijven we over de vestiging van een…

Read More

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.