Staat van beleg

Staat van beleg

Informatie over Palestina

Dag: 9 augustus 2021

Overview July 2021 | Trauma among Palestinian children

Overview July 2021 | Trauma among Palestinian children

In the month of July 2021 Staat van Beleg could list 2,414 human rights violations and 146 reports.

Read More
Overzicht juli 2021 | Trauma onder Palestijnse kinderen

Overzicht juli 2021 | Trauma onder Palestijnse kinderen

In de maand juli 2021 registreerde Staat van Beleg 2,414 schendingen en 146 rapporten.

Read More

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.