Staat van beleg

Staat van beleg

Informatie over Palestina

Dag: 9 oktober 2021

Overview September 2021 | The Life of a Freedom Fighter

Overview September 2021 | The Life of a Freedom Fighter

In the month of September 2021 Staat van Beleg documented 1,577 human rights violations and 153 reports. This month we write…

Read More
Overzicht september 2021 | Het leven van een vrijheidsstrijder

Overzicht september 2021 | Het leven van een vrijheidsstrijder

In september 2021 registreerden we 1,577 schendingen en 153 rapporten. (Zie ook ons archief en de rapportages van de NAD). Deze maand schrijven we…

Read More

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.