Staat van beleg

Staat van beleg

Informatie over Palestina

Dag: 6 november 2021

Overview October 2021 | Olive Farming in Occupied Palestine, a Shaky Job

Overview October 2021 | Olive Farming in Occupied Palestine, a Shaky Job

In the month of October 2021 Staat van Beleg documented 2,171 human rights violations and 201 reports. This month we write about the Israeli…

Read More
Overzicht oktober 2021 | Olijven telen in bezet Palestina, een wankel beroep

Overzicht oktober 2021 | Olijven telen in bezet Palestina, een wankel beroep

In oktober 2021 registreerde Staat van Beleg 2,171 schendingen en 201 rapporten. (Zie ook ons archief en de rapportages van de NAD). Deze maand…

Read More

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.