Overzicht oktober 2021 | Olijven telen in bezet Palestina, een wankel beroep

Overzicht oktober 2021 | Olijven telen in bezet Palestina, een wankel beroep

In oktober 2021 registreerde Staat van Beleg 2,171 schendingen en 201 rapporten. (Zie ook ons archief en de rapportages van de NAD). Deze maand schrijven we over de Israëlische aanvallen op Palestijnse olijfboeren, het ontwortelen van hun bomen en de restricties tijdens de olijvenoogst.

English version

Begin oktober startte het seizoen van de Palestijnse olijvenoogst. In een wereld buiten Palestina een gebeurtenis die niet wordt bijgewoond door mensen die niet betrokken zijn bij het werk of niet uitgenodigd zijn. Dit gaat echter niet op voor Palestina. Vanaf de eerste dag van de oogst rapporteerden lokale nieuwsagentschappen over de diverse gewelddadige aanvallen door met name Israëlische kolonisten op boeren, het ontwortelen van hun bomen en het stelen van olijven.

Olijfbomen, een symbool voor Palestijns verzet en incasseringsvermogen

Al deze aanvallen kunnen het plezier van de oogst niet wegnemen. De olijvenoogst is een jaarlijks terugkerende activiteit die in een feestelijke atmosfeer plaatsvindt. Families helpen elkaar met het plukken van olijven en na afloop komen ze samen om te genieten van een picknick.

In de ogen van een Palestijnse olijfboer is iedere boom die overleeft, iedere geoogste olijf en elke fles olijfolie die wordt verkocht een overwinning in het gezicht van de bezetting. Olijfbomen betekenen meer dan een economisch belang in de levens van Palestijnen. Ze zijn anders dan andere bomen, ze zijn symbolisch voor de Palestijnse gehechtheid aan hun land. Omdat ze bestand zijn tegen droogte en in een slechte bodemgesteldheid groeien vertegenwoordigen ze het Palestijns verzet en incasseringsvermogen. Het feit dat olijfbomen duizenden jaren leven en fruit dragen is vergelijkbaar met de Palestijnse geschiedenis en continuïteit van het land.

Meer dan 9,000 olijfbomen vernietigd in een jaar tijd!

De extreem zware condities waaronder Palestijnen trachten hun land en bomen te behouden, toestemming te krijgen om op hun land te kunnen werken en ongedeerd te blijven terwijl ze hun bomen beschermen lijkt bijna een zinloze zaak. Temeer gezien het feit dat Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever ongeveer 10,000 nieuwe olijfbomen planten per jaar en tegelijkertijd meer dan 9,000 olijfbomen werden vernield door Israël in een jaar tijd!

Gelukkig zijn er internationale organisaties die het verlies van de bomen meer dan goed maken. Via een van deze organisaties, “Plant een Olijfboom”, werden dit jaar al bijna 37,000 bomen gesponsord. Zonder deze hulp zouden Palestijnse boeren hun broodwinning verliezen en bevinden ze zich door deze afhankelijkheid in een kwetsbare positie. Dit is een van de vele voorbeelden waarbij het Palestijnse recht op zelbeschikking wordt ontnomen.

Het verbouwen en oogsten van olijven, een voorrecht gegeven door de welwillendheid van de bezetter

We zien een situatie waarbij iets zo vanzelfsprekends als het verbouwen en oogsten van olijven een voorrecht is dat gegeven wordt door de welwillendheid van de bezetter. Vreemd genoeg accepteert de internationale gemeenschap de status quo. Bijna geen krant buiten bezet Palestina brengt verslag uit over de situatie. Tevens lijkt het politici niet te deren dat mensen die leven onder een bezetting, verspeend van juridische en lichamelijke bescherming, worden bestolen van hun inkomsten. Terwijl in 2008 een Nederlandse krant zelfs Palestijnse olijven en olijfolie aanprees zijn de reguliere media vandaag de dag zeer terughoudend in het berichten over de schendingen.

Terwijl de aanvallen worden gelabeld als kolonistengeweld worden de kolonisten in de meeste gevallen beschermd door Israëlische soldaten in hun misdaden. Soldaten nemen zelfs deel aan de praktijken. In plaats van de kolonisten te arresteren en te straffen voor hun misdaden worden Palestijnse boeren en toezichthouders gearresteerd en aangevallen, aldus diverse rapporten.  

Israëlische soldaten ontzeggen boeren en activisten de toegang tot olijfboomgaarden tijdens het oogstseizoen in Salfit in de Westelijke Jordaanoever op 11 oktober 2021. (Foto: Matan Golan SIPA USA)

Het is noemenswaardig dat er drie gedocumenteerde gevallen zijn in oktober waarbij Israëlische troepen zelfstandig optraden zonder betrokkenheid van kolonisten. Op 16 oktober vuurden Israëlische troepen traangasgranaten af op Palestijnen, inclusief landeigenaren en vrijwilligers van de Open Universiteit Al-quds, toen ze olijven aan het plukken waren in het dorp Zabouba, ten westen van Jenin. Op 18 oktober ontzegden Israëlische troepen Palestijnse olijfboeren de toegang tot hun boomgaarden, ten zuiden van Qalqiliya. Op 20 oktober werden circa 10 dunums met jonge olijfaanplant platgewalst door het Israëlische leger nabij het dorp Wadi Rahhal , ten zuiden van Bethlehem. Het land behoorde toe aan de Palestijn Ibrahim Abiyat.

De Israëlische bezettingsautoriteit bepaalt wanneer en voor hoelang boeren op hun land mogen werken, in vele gevallen slechts een paar dagen per jaar. Steeds minder boeren uit de beperkingsgebieden achter de afscheidingsmuur, de ‘Seam Zone’, krijgen toestemming om hun land te betreden.

Bron: OCHA

De verschillende schendingen op olijfbomen en boeren

In ons overzicht van november 2020 hadden we het al uitgebreid over de schendingen op olijfbomen en boeren. Ondanks dat er niet veel is veranderd zullen we de kwestie blijven aankaarten.

Alle schendingen vanaf de aanvang van het olijfoogstseizoen zijn opgeborgen in ons archief onder kolonistengeweld . Hieronder treft u een lijst aan met verschillende gedocumenteerde schendingen op olijfbomen en boeren die in de maand oktober plaatsvonden.

Er zijn gevallen van het omhakken/ontwortelen van olijfbomen, het stelen van olijven en oogstgereedschappen, aanvallen en het bedreigen van boeren, het arresteren van activisten en boeren, de toegang ontzeggen aan boeren om hun land te betreden of hen verbieden olijven te plukken, brandstichting en het platwalsen van olijfboomgaarden.

Een auto van een Palestijnse olijfboer die in brand werd gestoken door Israëlische kolonisten tijdens de olijvenoogst nabij Turmus Ayya, 23 oktober 2021 (Foto:: B'Tselem)

3 oktober

Kolonisten hakken olijfbomen om in Nablus

4 oktober

Met de start van het olijfseizoen zeggen Palestijnen dat Israëlische kolonisten hun oogst stalen op land nabij nederzettingen

5 oktober

Kolonisten stelen oogstgereedschappen ten zuiden van Nablus

Joodse kolonisten zetten gecultiveerd land in brand in Burin

Kolonisten stelen olijven in het district Nablus

7 oktober

Palestijnse boeren worden aangevallen door Israëliche kolonistenr tijdens de olijvenoogst

8 oktober

Kolonisten vallen herders aan en ontwortelen olijfbomen in Hebron

9 oktober

Israëlische kolonisten verhinderen Palestijnse boeren hun olijven te oogsten in een dorp in het noordelijke deel van de Westelijke Jordaanoever

Nog een Israëlische kolonistenaanval gedocumenteerd op Palestijnse boeren in het noordelijke deel van de Westelijke Jordaanoever

10 oktober

Israëlische kolonisten vallen boeren aan tijdens de olijvenoogst nabij Nablus

12 oktober

Israëlische kolonisten stelen olijven en ontwortelen honderden jonge bomen van boeren in Nablus

Israëlische kolonisten ontwortelen tientallen olijfbomen in de omgeving van Masafer Yatta

13 oktober

Kolonisten stelen gereedschappen voor de olijvenoogst ten zuiden van Nablus

Palestijnse boeren plukken olijven te midden van bedreigingen van kolonisten

Israëlische kolonisten ontwortelen tientallen olijfbomen in Nablus en besproeien ze met giftige stoffen

14 oktober

Israëlische kolonisten ontwortelen meer dan 80 olijfbomen in een dorp nabij Ramallah

15 oktober

Vier Palestijnen raken gewond tijdens een kolonistenaanval op oliijvenplukkers in Salfit

16 oktober

Israëlische soldaten vallen Palestijnse olijvenplukkers aan in het noorden van de Westelijke Jordaanoever

Palestijnen die hun land proberen te bereiken in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever worden aangevallen door Israëlische kolonisten

18 oktober

Israëlische kolonisten hakken olijfbomen om, stelen olijven en gereedschappen voor de oogst in dorpen in de noordelijke Westelijke Jordaanoever

Israëlische troepen ontzeggen olijvenplukkers de toegang tot hun boomgaarden ten zuiden van Qalqiliya

Israëlische kolonisten zetten Palestijnse landbouwgrond in brand in een stad in het noorden van de Westelijke Jordaanoever

19 oktober

Kolonisten richten schade aan bij olijvenplukkers ten noordwesten van Nablus

20 oktober

Kolonisten stelen gereedschappen voor de olijvenoogst en olijven van Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever

Het Israëlische leger walst een olijvenboomgaard plat in een dorp in de Westelijke Jordaanoever

Israëlische kolonistenaanvallen op de olijvenoogst houden aan met het ontwortelen van meer dan 300 bomen in een dorp nabij Ramallah

23 oktober

Joodse kolonisten vallen Palestijnse boeren en hun auto’s aan in een stad in de Westelijke Jordaanoever

25 oktober

Israëlische kolonisten, met de steun van het leger, vallen Palestijnse olijvenplukkers aan in het distict Nablus

Kolonisten stelen gereedschapen voor de olijvenoogst ten zuiden van Nablus

26 oktober

Israëlische kolonisten ontwortelen jonge olijfbomen in een dorp nabij Bethlehem

Israëlische kolonisten vallen medewerkers aan van ICRC in een dorp in het district Nablus waarbij gewonden vallen

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.