Staat van beleg

Staat van beleg

Informatie over Palestina

Dag: 9 december 2021

Overview November 2021 | Administrative Detention in Occupied Palestine

Overview November 2021 | Administrative Detention in Occupied Palestine

In the month of November 2021 Staat van Beleg documented 1,728 human rights violations and 132 reports. This month we write about administrative…

Read More
Overzicht november 2021 | Administratieve detentie in bezet Palestina

Overzicht november 2021 | Administratieve detentie in bezet Palestina

In november 2021 registreerde Staat van Beleg 1,728 schendingen en 132 rapporten. (Zie ook ons archief en de rapportages van de NAD). Deze maand schrijven we…

Read More

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.