Staat van beleg

Staat van beleg

Informatie over Palestina

Dag: 8 januari 2022

2021 in Numbers

2021 in Numbers

In the month of December 2021, Staat van Beleg registered 2,557 violations. (See our archive) This month we look back…

Read More
2021 in Cijfers

2021 in Cijfers

In de maand december 2021 registreerde Staat van Beleg 2557 schendingen. (Zie ons archief) Deze maand blikken we terug op het jaar…

Read More

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.