Staat van beleg

Staat van beleg

Informatie over Palestina

2021 in Numbers

2021 in Numbers

In the month of December 2021, Staat van Beleg registered 2,557 violations. (See our archive) This month we look back…

Lees verder
2021 in Cijfers

2021 in Cijfers

In de maand december 2021 registreerde Staat van Beleg 2557 schendingen. (Zie ons archief) Deze maand blikken we terug op het jaar…

Lees verder
Overview November 2021 | Administrative Detention in Occupied Palestine

Overview November 2021 | Administrative Detention in Occupied Palestine

In the month of November 2021 Staat van Beleg documented 1,728 human rights violations and 132 reports. This month we write about administrative…

Lees verder
Overzicht november 2021 | Administratieve detentie in bezet Palestina

Overzicht november 2021 | Administratieve detentie in bezet Palestina

In november 2021 registreerde Staat van Beleg 1,728 schendingen en 132 rapporten. (Zie ook ons archief en de rapportages van de NAD). Deze maand schrijven we…

Lees verder
Overview October 2021 | Olive Farming in Occupied Palestine, a Shaky Job

Overview October 2021 | Olive Farming in Occupied Palestine, a Shaky Job

In the month of October 2021 Staat van Beleg documented 2,171 human rights violations and 201 reports. This month we write about the Israeli…

Lees verder
Overzicht oktober 2021 | Olijven telen in bezet Palestina, een wankel beroep

Overzicht oktober 2021 | Olijven telen in bezet Palestina, een wankel beroep

In oktober 2021 registreerde Staat van Beleg 2,171 schendingen en 201 rapporten. (Zie ook ons archief en de rapportages van de NAD). Deze maand…

Lees verder
Overview September 2021 | The Life of a Freedom Fighter

Overview September 2021 | The Life of a Freedom Fighter

In the month of September 2021 Staat van Beleg documented 1,577 human rights violations and 153 reports. This month we write…

Lees verder
Overzicht september 2021 | Het leven van een vrijheidsstrijder

Overzicht september 2021 | Het leven van een vrijheidsstrijder

In september 2021 registreerden we 1,577 schendingen en 153 rapporten. (Zie ook ons archief en de rapportages van de NAD). Deze maand schrijven we…

Lees verder
Overview August 2021 | The last 10 years of demolitions

Overview August 2021 | The last 10 years of demolitions

In the month of August 2021 Staat van Beleg documented 1547 human rights violations and 133 reports. This month we write about the…

Lees verder
Overzicht augustus 2021 | De laatste 10 jaar van afbraak

Overzicht augustus 2021 | De laatste 10 jaar van afbraak

In de maand augustus documenteerde Staat van Beleg 1547 mensenrechtenschendingen en 133 rapporten. Deze maand schrijven we over de laatste 10 jaar van…

Lees verder

Rapportages per maand

Database


Voor een overzicht van mensenrechtenschendingen vanaf juli 2015 tot heden zie ons archief

For an overview of human rights violations from July 2015 to present see our archive

Facebook feed

Slachtoffers / Victims


Een lijst in omgekeerde chronologische volgorde, van Israeli's en Palestijnen die gedood zijn sinds de Tweede Intifada begon in 2000.

A list in reverse chronological order, of Israelis and Palestinians killed since the Second Intifada began in 2000.